Lan tỏa những điển hình trong các phong trào thi đua

08:08, 19/08/2020

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ những phong trào thi đua, nhiều gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện, trở thành “những bông hoa đẹp” trong vườn hoa “nghìn việc tốt”, góp phần làm cho bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống văn hiến, anh hùng của đất và người Nam Định tỏa sáng.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối hợp phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi; góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội thu được nhiều thành tích mới. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực, góp phần vào sự tiến bộ chung của tỉnh. Ở các cấp, các ngành, lĩnh vực nào cũng xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của từng ngành, lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường, các phong trào thi đua như: “Nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Thi đua phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp”, “Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, kỹ thuật”; “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn” và Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm trong giai đoạn 2018-2020 gắn với giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, toàn tỉnh đã xây dựng được 346 mô hình “Cánh đồng lớn” với tổng diện tích 17.759ha hai vụ. Đã xây dựng, phát triển được 25 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hóa mang lại hiệu quả cao. Các chương trình hợp tác với tỉnh Miyazaki và Trường Đại học Minami Kyushu; Chương trình hợp tác sản xuất và chế biến sản phẩm từ lúa gạo giữa Công ty TNHH Cường Tân với Công ty Ajichi Farm của Nhật Bản… đang được nhân rộng đạt hiệu quả. Tỉnh có nhiều chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng các mô hình có tiềm năng phát triển mang lại hiệu quả cao như: Mô hình lúa, gạo chất lượng cao của Công ty Toản Xuân, Đình Mộc; mô hình nuôi cá bống bớp ở huyện Nghĩa Hưng; tổ hợp sản xuất và chế biến thịt lợn công nghệ quốc tế của Công ty Biển Đông. Công ty TNHH một thành viên Hải sản Hùng Vương (Giao Thủy) là đơn vị chuyên khai thác thu mua chế biến thủy hải sản, cung cấp cho các bếp ăn công nghiệp và xuất khẩu sang Nhật. Thời gian qua, Công ty thực hiện hiệu quả mô hình liên kết chuỗi từ đầu tư khai thác đến tiêu thụ sản phẩm; trong đó, Công ty liên kết bao tiêu sản phẩm với 35 chủ tầu tại 2 xã Giao Long, Giao Hải; các ngư dân khai thác đánh bắt tép moi khu vực Vịnh Bắc Bộ. Hàng năm, Công ty tạo việc làm cho hàng nghìn lao động là ngư dân quanh vùng với giá trị từ 120-200 nghìn đồng/ngày công.

Công ty Cổ phần May Nam Hà là đơn vị tiêu biểu thực hiện hiệu quả "Nhiệm vụ kép", vừa nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Công ty Cổ phần May Nam Hà là đơn vị tiêu biểu thực hiện hiệu quả "Nhiệm vụ kép", vừa nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư, giao thông, truyền thông, điện lực: Phong trào “Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm”, “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân, viên chức, người lao động” của ngành Xây dựng; phong trào “Kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn hiệu quả” của ngành Giao thông; phong trào “Thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học, kỹ thuật - quản lý mới”, “Hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp” của ngành Thông tin - Truyền thông; phong trào “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Thực hiện chương trình tiết kiệm điện” của ngành Điện lực... đã được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và đạt được nhiều kết quả. Trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng: Phong trào: “Thi đua lao động, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả trong giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước”; “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế”; xây dựng hình ảnh “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”, “Người cán bộ kế toán giỏi”... đã góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, bảo đảm cung ứng vật tư hàng hoá, tăng cường kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, ổn định giá cả, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa Hải quan theo hướng “Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả”; tập trung khai thác tăng thu đối với các khoản thu còn tiềm năng để bù đắp các khoản hụt thu, đáp ứng nhu cầu chi. Đẩy mạnh huy động vốn, đồng thời tích cực cải cách thủ tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Trong các lực lượng vũ trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tập trung thực hiện có chất lượng, hiệu quả 10 công tác trọng tâm với khẩu hiệu hành động “Làm theo lời Bác, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, vì nhân dân phục vụ”; tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động các đợt thi đua; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ gìn kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Trong phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, quốc gia trong tình hình mới” và trong tham gia đấu tranh truy bắt tội phạm đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Trung tá Phạm Thanh Nghĩa, Thiếu tá Phạm Văn Bích, Thượng úy Nguyễn Văn Tài... Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua: “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới” với nhiều mô hình mới, như: Tổ an ninh tự quản; Tổ tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; Tổ an toàn giao thông... Đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu và tấm gương dũng cảm như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng An ninh điều tra; Thiếu tá Nguyễn Trường Giang, Thượng úy Đoàn Trọng Tín, Trung úy Nguyễn Xuân Minh...

Ở khối cơ quan xây dựng Đảng các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, hướng vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, như: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”, “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo”, “Dân vận khéo”, “Đồng thuận, sáng tạo giỏi, về đích sớm” của Ủy ban Kiểm tra, “Lao động giỏi, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”... Khối cơ quan chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền vững mạnh”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc”; hướng nội dung các phong trào vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Công tâm, thạo việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường mối liên hệ với nhân dân”.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét với nhiều hình thức phong phú, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát động cuộc thi “101 cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ Nam Định sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới”; Hội Nông dân tỉnh biểu dương khen thưởng hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc, gắn trao quỹ khuyến học của Hội cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức ngày hội “Hiến máu tình nguyện”, “Tuổi trẻ Nam Định với an toàn giao thông”. Các phong trào thi đua, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu như phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ, họ đạo bảo vệ môi trường”, “Xây dựng chùa tinh tiến” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì phát động tiếp tục được đẩy mạnh, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi động trong toàn tỉnh.

Nhìn lại 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua được phát động, thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước; giải quyết tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội; an ninh - chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững./.

Bài và ảnh: Việt Thắng


 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com