Công tác dân vận góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

08:06, 11/06/2019

Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền được tỉnh triển khai đạt hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ; một số lĩnh vực đạt kết quả khá như: giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 31.855 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 21.824 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 870 triệu USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ... Các cấp, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm. 10/10 địa phương đã hoàn thành thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2019; trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của 3/10 huyện, thành phố. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án với tổng số vốn đăng ký là 1.490,7 tỷ đồng và 2,8 triệu USD; cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 279 doanh nghiệp và 26 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký 2.661,3 tỷ đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến các địa phương. Đến nay, kết quả xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra; có 8/10 huyện, thành phố và 209/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%). Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ công nhận 2 huyện Mỹ Lộc và Nam Trực đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, dự kiến toàn tỉnh sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước tháng 7-2019, sớm 1,5 năm so với kế hoạch đề ra. Tỉnh ta tiếp tục là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, để có được kết quả trên là cả sự nỗ lực của hệ thống chính trị, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh trong việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” gắn với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Hệ thống dân vận tham gia cùng chính quyền tuyên truyền, vận động, giám sát các sở, ngành, UBND các cấp trong hoạt động nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức khi tiếp xúc với công dân; thực hiện công khai, minh bạch những quy định về các thủ tục hành chính để thuận lợi cho người dân; kịp thời giải quyết dứt điểm việc khiếu nại tố cáo, những vấn đề bức xúc của công dân liên quan đến dân sinh ngay từ cơ sở. Đưa công tác dân vận chính quyền vào tiêu chí thi đua để gắn trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, cho nên việc triển khai đạt hiệu quả rõ rệt. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”; các cấp, các ngành chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục tinh gọn biên chế, sắp xếp hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; quan tâm công tác tiếp công dân; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức hòa giải ở cơ sở; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin; tập trung giải quyết công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, thủ tục đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 12 quyết định sửa đổi, bổ sung và công bố mới 181 thủ tục hành chính (trong đó, ban hành mới 54 thủ tục hành chính, sửa đổi 132 thủ tục hành chính và bãi bỏ 4 thủ tục hành chính); toàn bộ các thủ tục hành chính sau khi được rà soát, sửa đổi, bổ sung, công bố mới đều được công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì thường xuyên, nền nếp. Hiện có 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 100% đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “Một cửa”. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận 19.327 hồ sơ trực tuyến, xử lý 17.354 hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt 95,37%. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nam Định đứng thứ 35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2017; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Nam Định đứng thứ 40/63; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 24/63; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đứng thứ 15/63  tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phát huy, khẳng định hình ảnh người cán bộ, công chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Mối quan hệ giữa chính quyền với các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân ngày càng gắn bó; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp./.

Thanh Tuấn

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com