Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh

08:06, 10/06/2019

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, những năm qua, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong xây dựng pháp luật và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Thường trực HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân cùng với chính quyền tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các thành viên kịp thời nắm bắt và ghi nhận các ý kiến chính đáng của nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền có những giải pháp phù hợp, động viên các nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tham gia lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo luật theo chương trình làm việc của Quốc hội, HĐND tỉnh và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; tích cực phối hợp thực hiện công tác tập hợp đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết toàn dân thông qua các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp hướng dẫn chỉ đạo tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, toàn tỉnh có 98,5% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dân xã Liên Bảo (Vụ Bản) làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Liên Bảo (Vụ Bản) làm đường giao thông nông thôn.

Trong công tác xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung quy chế phối hợp công tác với chính quyền cùng cấp; các Ban công tác mặt trận phối hợp với chính quyền tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở những nơi đã hết nhiệm kỳ theo quy định; phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đối với các kỳ họp HĐND tỉnh, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực UBND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri ở các huyện, thành phố để báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thường kỳ; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước; ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp. Sau các kỳ tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri gửi Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực HĐND tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng của cử tri được các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND lắng nghe, tiếp thu và phản ánh tới Quốc hội, các bộ, ngành hữu quan và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Việc phối hợp trong hoạt động giám sát cũng được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện theo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh. Trong các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đều có sự phối hợp chặt chẽ, đồng thời mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng tham gia với đoàn để thực hiện tốt việc phản biện xã hội và xử lý chính xác, kịp thời những kiến nghị. Trong 2 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham gia là thành viên đoàn giám sát 1 chuyên đề của HĐND tỉnh, 6 chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh…

Hoạt động phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian qua đã thể hiện sự gắn bó trách nhiệm, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia tốt chức năng giám sát, các đoàn thể nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com