Hiệu quả từ học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Trực Ninh

08:06, 11/06/2019

Thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua Đảng bộ huyện Trực Ninh đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để việc học và làm theo Bác góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp huyện Trực Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung của Chỉ thị. Trong đó, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở; yêu cầu từng cá nhân, đơn vị xây dựng kế hoạch, bản đăng ký thực hiện nội dung học Chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn thanh niên, hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về Bác... gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”', “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, coi đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên; quan tâm xây dựng gương điển hình tiên tiến, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội.

Cô trò Trường Mầm non Thị trấn Ninh Cường trong giờ học theo chủ đề tìm hiểu tự nhiên.
Cô trò Trường Mầm non Thị trấn Ninh Cường trong giờ học theo chủ đề tìm hiểu tự nhiên.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, nhiều địa phương, đơn vị của huyện đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và một số hạn chế khác… Nhiều vấn đề nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân trên các lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, giải tỏa vi phạm hành lang giao thông đường bộ, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa mới... được giải quyết, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Đặc biệt trong phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu và hàng nghìn mô hình, cách làm sáng tạo trong triển khai góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện như: củng cố tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng thôn xóm không có tội phạm, tệ nạn xã hội; tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; chuỗi liên kết sản xuất nông sản hàng hóa; phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau, củ quả sạch theo tiêu chuẩn VietGap; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp... Điển hình như Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã cụ thể việc thực hiện Chỉ thị 05 bằng xây dựng 3 nội dung học tập và làm theo Bác gồm: phong cách cán bộ quản lý, giáo viên cùng với việc rèn luyện 5 phong cách nhà giáo Trực Ninh; xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện; xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong các môn học. Từ đó, việc học và làm theo Bác đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi chi bộ trường học trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động của nhà trường. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh; nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức thi kể chuyện, vẽ tranh, xem phim tư liệu về Bác Hồ; vào Lăng viếng Bác, báo công tại quê Bác; quyên góp sách vở, đồ dùng học tập giúp thiếu nhi miền núi, vùng biên giới, hải đảo; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh đường làng ngõ xóm... Từ đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện nay, huyện Trực Ninh đã có 77/86 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 53/82 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2019 huyện có 100 học sinh đoạt giải, xếp thứ nhất toàn tỉnh.

Việc học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ huyện Trực Ninh đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ huyện luôn được công nhận Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội ổn định và có bước phát triển khá; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Diện mạo nông thôn, đô thị được chỉnh trang thay đổi rõ rệt. Năm 2017 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 391/391 thôn, xóm, tổ dân phố xây dựng và thực hiện quy ước nếp sống văn hóa. Chất lượng giáo dục - đào tạo luôn trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Trực Ninh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, trong đó tập trung thực hiện tốt nội dung chủ đề toàn khóa, chủ đề học tập năm 2019 và các năm tiếp theo. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nội dung đột phá đã được Đảng bộ huyện xác định trong nhiệm kỳ; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác trọng dân gần dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác... Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả, qua đó tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com