Phát huy vai trò của công tác Tuyên giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh
Cập nhật lúc08:31, Thứ Hai, 30/07/2018 (GMT+7)

Trong những năm qua, công tác Tuyên giáo của tỉnh đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8), phóng viên Báo Nam Định đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phát huy vai trò của công tác tuyên giáo trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác Tuyên giáo của tỉnh trong thời gian qua?

Ðồng chí Phạm Thị Thu Hằng: Ngành Tuyên giáo là ngành có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Ðảng. Ngay từ những năm trước khi thành lập Ðảng, công tác Tuyên giáo đã luôn đi đầu nhằm chuẩn bị tiền đề về tư tưởng, thống nhất ý chí để tiến đến việc thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. 88 năm qua (1-8-1930 - 1-8-2018), ngành Tuyên giáo luôn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân đứng lên theo Ðảng làm cách mạng, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Kế tục và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, những người làm công tác Tuyên giáo hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh đặt ra nhiều khó khăn thách thức song công tác Tuyên giáo của tỉnh luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức theo hướng chủ động bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng cụ thể. Ðặc biệt, việc lấy tuyên giáo cơ sở làm trọng tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc làm nòng cốt đã giúp cho bức tranh tuyên giáo tỉnh nhà có nhiều dấu ấn đậm nét.

Ngành Tuyên giáo luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Ðặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV… Việc học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp như: Truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài PT-TH tỉnh; học tập trực tuyến ở cấp tỉnh và tổ chức hội nghị truyền đạt tại cấp huyện, cơ sở. Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với những giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy triển khai đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc thường xuyên của các tổ chức Ðảng, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, ngành đã tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến gắn với Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, toàn ngành đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là xây dựng NTM, xây dựng các công trình trọng điểm, giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai... Nắm chắc và phản ánh kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy. Ðối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những địa bàn có điểm “nóng”, ngành luôn tham mưu giúp cấp ủy xử lý vấn đề kịp thời. Thời gian vừa qua, một số địa phương trong cả nước có những bất ổn về trật tự xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng đề cương, văn bản định hướng tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trên địa bàn, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Công tác giáo dục lý luận chính trị thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018. Thông qua Hội thi, đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đã được rèn luyện, nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, toàn ngành luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, nâng cao chất lượng nội dung Bản tin Thông tin nội bộ, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên. Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong khối. Công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giáo dục lịch sử địa phương tiếp tục được thực hiện có nền nếp.

Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Với những đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của tỉnh, nhiều năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắt, Ðơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Ðảng ủy trực thuộc được Trung ương và tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen…

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, xin đồng chí cho biết phương hướng nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong tình hình mới?

Ðồng chí Phạm Thị Thu Hằng: Có thể nói rằng chưa bao giờ công tác Tuyên giáo đứng trước nhiều thách thức như giai đoạn hiện nay. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những vấn đề nổi cộm trong nước như: Tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới. Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác Tuyên giáo.

Chính vì vậy, để giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi 3 mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Tạo đột phá trong phát triển kinh tế, trở thành Tỉnh Nông thôn mới vào năm 2020 và xây dựng Thành phố Nam Ðịnh hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh xác định rõ trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, để làm sao thực sự phát huy được vai trò “đi trước, mở đường”; phát huy vai trò và sức mạnh tổng hợp của các “binh chủng” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Tích cực bám sát thực tiễn, đổi mới phương thức, nội dung, định hướng tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, chất lượng, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Tăng cường khả năng dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy; thực hiện tốt việc điều tra, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm giải quyết tận gốc những vấn đề có thể dẫn đến những bức xúc về tư tưởng. Kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tham mưu cho tỉnh các giải pháp, hình thức để chủ động hơn trong việc đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Trước mắt, ngành tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng; nhất là tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) bảo đảm sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, với các hình thức đa dạng, phong phú. Ðề cao vai trò của bí thư và thường trực cấp ủy trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động với các biện pháp thiết thực và phù hợp với địa phương, đơn vị. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức Ðảng, đặc biệt chú trọng khâu “làm theo”. Ðề cao trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp, các ngành, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Coi trọng việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, kịp thời cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bám sát thực tiễn, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng tâm theo hướng thiết thực, kịp thời, phù hợp với đối tượng. Thực hiện tốt việc điều tra, nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lắng nghe, hiểu và đồng cảm với những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhằm tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Tăng cường định hướng, chỉ đạo hoạt động báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ; tích cực tham mưu đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị, phối hợp hoạt động hiệu quả với các ngành trong khối Khoa giáo, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống và lịch sử Ðảng bộ địa phương nhằm giáo dục về truyền thống cách mạng, thắp sáng ngọn lửa trách nhiệm và lòng yêu nước trong nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII), trong thời gian tới toàn ngành tập trung rà soát, tinh giản tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác Tuyên giáo, nhất là cán bộ tuyên giáo ở cơ sở, để mỗi cán bộ tuyên giáo thật sự là chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần cùng Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng tỉnh Nam Ðịnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn tới Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ để ngành Tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh; chúc ngành Tuyên giáo của tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Xuân Thu (thực hiện)

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,