Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở
Cập nhật lúc18:16, Thứ Bảy, 12/05/2012 (GMT+7)
Tiết mục văn nghệ của cán bộ nữ CNVC Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Nam Định.
Tiết mục văn nghệ của cán bộ nữ CNVC Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Nam Định.

Hiện nay, toàn tỉnh có 3.683 chi, tổ phụ nữ ở 229 xã, phường, thị trấn. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới, hằng năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho ban chấp hành (BCH) Hội Phụ nữ các xã, phường, thị trấn, cán bộ các chi, tổ phụ nữ… Ngoài ra, 5 năm một lần Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi các cấp nhằm giúp chị em nâng cao trình độ kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động công tác Hội… Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trường Cán bộ phụ nữ Trung ương đào tạo khoá trung cấp ngành công tác xã hội, chuyên ngành công tác phụ nữ đầu tiên tại tỉnh cho 66 chị là cán bộ chủ chốt, chủ tịch, phó chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở. Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp với các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đào tạo trình độ trung cấp chuyên môn, trung cấp, sơ cấp chính trị cho hàng nghìn lượt cán bộ Hội cơ sở. Sau đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016, số cán bộ Hội chủ chốt cơ sở dưới 45 tuổi có trình độ trung cấp trở lên chiếm 91,43% (vượt 55% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra); nhiều chị có trình độ cao đẳng, đại học. Trình độ đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên, vai trò vị thế của cán bộ Hội Phụ nữ trong hệ thống chính trị cơ sở từng bước được cải thiện, số cán bộ được tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy, HĐND ngày càng nhiều. Trong tổng số 3.352 ủy viên BCH Hội Phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016, có 1.282 chị là đảng viên, 256 chị tham gia cấp ủy, 448 chị là đại biểu HĐND các cấp. Tiêu biểu như huyện Hải Hậu, trong 538 chị tham gia BCH Hội LHPN cơ sở có 117 chị là đại biểu HĐND xã, 41 chị là đảng ủy viên. Tại huyện Giao Thuỷ, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở được nâng lên rõ rệt với 37,5% uỷ viên BCH Hội Phụ nữ cơ sở là đảng viên, tăng 4,6% so với nhiệm kỳ trước, trên 90% chủ tịch Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn công chức xã, thị trấn; tuổi bình quân của uỷ viên BCH là 43,6 tuổi, thấp hơn so với nhiệm kỳ trước 2,3 tuổi. Không chỉ nâng lên về chất lượng, nhiệm kỳ 2011-2016, số lượng BCH Hội Phụ nữ cơ sở cũng được tăng hơn so với nhiệm kỳ trước từ 2 đến 4 uỷ viên, trong đó với cơ cấu theo hướng mở rộng đến các ngành có 80-85% là cán bộ chuyên trách Hội và 15-20% là cơ cấu ngành, thể hiện rõ hơn tính liên hiệp rộng rãi của tổ chức Hội, phát huy được tiềm năng, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ trong các hoạt động Hội. Với mục tiêu đổi mới, trẻ hoá đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, các cấp Hội Phụ nữ luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Hội; lựa chọn, bồi dưỡng những cán bộ trẻ, có năng lực cử đi đào tạo thành nguồn cán bộ kế cận. Công tác tuyển chọn cán bộ được coi trọng theo hướng chuẩn hoá, chú trọng về trình độ, phẩm chất chính trị. Nhiệm kỳ qua Hội Phụ nữ Thành phố Nam Định mở các lớp đào tạo cán bộ tiềm năng, tích cực tham mưu, giới thiệu cho các cấp uỷ Đảng những cán bộ trẻ có năng lực tham gia công tác Hội. Do đó, đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ các cấp của thành phố dần được trẻ hóa, chuẩn hóa, có trình độ, năng lực, đủ sức đảm nhiệm công tác Hội trong giai đoạn mới. Hiện nay trong số 25 chủ tịch Hội Phụ nữ các xã, phường của thành phố, có 2/3 ở độ tuổi dưới 35 tuổi, nhiều chị giữ chức chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở mới 25, 26 tuổi; 13/25 chị có trình độ đại học, 100% có trình độ trung cấp chính trị, trung cấp quản lý Nhà nước. Ở chức danh phó chủ tịch Hội có 12/25 chị dưới 30 tuổi. Các huyện Xuân Trường, Hải Hậu cũng là những đơn vị có sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

Đội ngũ cán bộ dần được trẻ hoá và được nâng cao về trình độ đã đưa hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh ngày càng khởi sắc, hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu quả, từng bước góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng về công tác  cán  bộ  nữ, cán bộ Hội. Đẩy mạnh xây dựng mô hình mới, thu hút tập hợp hội viên, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; tăng cường công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, nghiệp vụ của Hội cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp đạt trình độ tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh quy định. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tạo điều kiện xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội đủ tiêu chuẩn về số  lượng  và  chất  lượng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH đất nước./.

Bài và ảnh: Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,