Ban TVTU ra Thông tri về việc Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nam Định lần thứ VI

02:06, 30/06/2010

Ngày 11-6-2010, Ban TVTU ra Thông tri số 23-TT/TU về việc Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nam Định lần thứ VI. Nội dung Thông tri như sau:

Để chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI đạt kết quả tốt, Ban TVTU yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh và các ban, ngành có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1 - Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí, các ngành có liên quan tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên và những người làm báo trong tỉnh, phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và Báo chí cách mạng tỉnh Nam Định, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

2 - Hội Nhà báo tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI theo chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, đảm bảo yêu cầu, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm.

3 - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định và các ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI./.

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com