Về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII và đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp

10:06, 23/06/2010

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tại kỳ họp thứ 7,  Quốc hội khóa XII.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tại kỳ họp thứ 7,
Quốc hội khóa XII.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII đã thành công tốt đẹp. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, PV Báo Nam Định đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hữu Đồng, TUV, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh về kết quả kỳ họp và những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

PV: Xin đồng chí cho biết những nét mới trong kỳ họp Quốc hội lần này và thành công lớn nhất của kỳ họp ?

Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng: Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII diễn ra từ ngày 20-5-2010 đến ngày 19-6-2010 tại Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp lần này, sự đổi mới được thể hiện một cách rõ nét theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả của kỳ họp, từ khâu chuẩn bị, việc xem xét quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, cách trình bày các báo cáo, việc thoả thuận thông qua các Dự án luật và tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đại biểu Quốc hội tán thành cao việc không dành quá nhiều thời gian để cơ quan chức năng trình bày tờ trình, báo cáo tại hội trường mà thể hiện bằng văn bản và gửi trước đến đại biểu Quốc hội. Những báo cáo đọc tại hội trường cũng được rút ngắn hơn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và nhấn mạnh những vấn đề quan trọng. Ngoài ra, trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, việc điều hành của chủ toạ kỳ họp rất khoa học, việc trả lời của các bộ trưởng đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, cụ thể hơn, do vậy hiệu quả và chất lượng được nâng lên. Một nét mới nữa là Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phát huy cách chia tổ thảo luận, tăng thời gian thảo luận tại tổ và có sự đan xen giữa các đoàn khác nhau đã góp phần để các đại biểu có thêm nhiều thông tin về những vấn đề chung, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, tạo sự gắn kết giữa thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường.

Thành công lớn nhất của kỳ họp lần này là sau gần một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm cao, Quốc hội đã phát huy trí tuệ, tập trung hoàn thành những nội dung chủ yếu đề ra trong kỳ họp là: Quốc hội xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009; việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm. Xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia như: Xem xét dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, xem xét Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quốc hội đã xem xét và thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, nghị quyết giám sát chuyên đề, đồng thời Quốc hội cũng đã xem xét thông qua 10 dự án luật là: Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Nuôi con nuôi; Luật Bưu chính; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Người khuyết tật; Luật Thi hành án dân sự; Luật Trọng tài thương mại; Luật An toàn thực phẩm; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Quốc hội cũng đã cho ý kiến về 6 dự án luật khác để góp phần tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Về việc tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp đã có 209 chất vấn của 95 đại biểu Quốc hội ở 44 đoàn đại biểu Quốc hội và 88 lượt ý kiến trong số 126 lượt ý kiến đại biểu đăng ký chất vấn, trao đổi trực tiếp tại hội trường. Cùng với những nội dung trên, Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác của đất nước.

PV: Xin đồng chí cho biết, những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta vào thành công chung của kỳ họp?

Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng: Tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu trong việc tham gia vào những nội dung của kỳ họp như: Giành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu để có những ý kiến sâu sắc phát biểu trong các phiên thảo luận tại hội trường cũng như tại các buổi thảo luận tại tổ, giúp cho việc biểu quyết, thông qua các nghị quyết và các dự án luật đạt chất lượng cao. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh cũng đã tích cực tham gia những hoạt động của Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội, tham dự đầy đủ các phiên họp theo quy định. Cụ thể tại kỳ họp lần này, đã có khoảng 15 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại tổ thảo luận và trong đoàn đã có 6 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội trường về các vấn đề như: Xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008; xem xét về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Nuôi con nuôi, Luật Tố tụng hành chính, Luật Viên chức… Chương trình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta từ nay đến cuối năm là: Trước mắt, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ chuẩn bị nội dung để báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI đồng thời tuỳ theo điều kiện cụ thể mà các đại biểu Quốc hội có các hình thức để báo cáo kết quả kỳ họp tại cơ quan, nơi công tác và tại nơi cư trú. Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ xây dựng và chuẩn bị các điều kiện, bố trí thời gian để triển khai giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại một số cơ quan và địa phương theo kế hoạch của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội…

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Phạm Quốc Tuấn (thực hiện)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com