Thành phố Nam Ðịnh trả kết quả giải quyết 22 thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử

07:08, 31/08/2021

Thực hiện Kế hoạch 86/KH-UBND ngày 28-7-2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)”, thành phố Nam Định tổ chức trả kết quả điện tử thay thế văn bản giấy đối với 22 TTHC.

22 TTHC sẽ được trả kết quả giải quyết bằng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy thuộc 5 lĩnh vực: Công Thương, lưu thông hàng hóa trong nước, văn hóa cơ sở, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thành lập và hoạt động hợp tác xã. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 6-9-2021. Thành phố Nam Định đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ phụ trách bộ phận một cửa tại UBND thành phố và các phường, xã trên địa bàn. Đồng thời triển khai hướng dẫn người dân lập tài khoản, nhận kết quả TTHC bản điện tử trên môi trường internet qua Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Email… Tiếp tục rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thể trả kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản điện tử đăng ký với UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố)./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com