Ký kết quy chế phối hợp liên ngành quản lý, giám sát hoạt động của tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP
Cập nhật lúc16:58, Thứ Sáu, 11/12/2020 (GMT+7)

Chiều ngày 11-12, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp liên ngành (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Sở NN và PTNT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy) quản lý, giám sát hoạt động của tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 67 của tỉnh tới dự.

0302-0303: Ký kết quy chế phối hợp liên ngành quản lý, giám sát hoạt động của tàu cá  đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh dưới sự chứng kiến của  đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban  chỉ đạo 67.
Ký kết quy chế phối hợp liên ngành quản lý, giám sát hoạt động của tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 67.

Nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động của tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 đảm bảo chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển thuỷ sản được triển khai thực hiện nghiêm túc; đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của ngân hàng cho vay và chủ tàu trong việc triển khai thực hiện Nghị định 67, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện: Hải Hậu, Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng đã thống nhất ký kết ban hành Quy chế phối hợp. Quy chế quy định các công tác phối hợp quản lý, giám sát, xử lý của các đơn vị liên quan đối với tàu cá vay vốn vi phạm các quy định, cam kết trong quá trình thực hiện Nghị định 67; các chủ tàu có biểu hiện chây ỳ, chống đối, không hợp tác, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng theo cam kết tại hợp đồng tín dụng. Theo đó, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh được giao trọng trách là đầu mối tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các ngân hàng thương mại đối với những chủ tàu vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 không chấp hành quy định của pháp luật, không thực hiện cam kết với ngân hàng. Tổng hợp danh sách; phối hợp với các đơn vị liên ngành hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ ngành ngân hàng trong việc đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của từng chủ tàu; liên hệ, tìm kiếm vị trí tàu; không cho xuất bến đối với các trường hợp tàu không đủ điều kiện theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thi hành án… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện: Hải Hậu, Giao Thuỷ, Nghĩa Hưng chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai các nội dung phối hợp đã được nêu theo quy chế này. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất tiến hành đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức giao ban để trao đổi, rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp./.

Tin, ảnh: Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,