Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước tới mọi tầng lớp nhân dân
Cập nhật lúc20:09, Thứ Năm, 10/12/2020 (GMT+7)

Sáng 10-12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo, trong đó nêu rõ, “công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.  Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta có được là kết tinh của nhiều phong trào thi đua sôi nổi, bao gồm cả những cống hiến và hy sinh thầm lặng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi hình thức xã hội.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, so với các kỳ đại hội trước, số lượng đại biểu về dự đại hội lần này là đông nhất, điều này thể hiện phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, những tấm gương thi đua điển hình của nước ta ngày càng nhiều.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực rất lớn và tinh thần quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn hiện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới với những bước tiến vượt bậc. Liên tiếp trong 4 năm (2016-2019), chúng ta đã thi đua, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử 100 năm gần đây của nhân loại, khi đại dịch COVID-19 gây ra những tác động lớn đến kinh tế và xáo trộn trong đời sống xã hội của hầu hết các nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, chúng ta đã thi đua và giành thắng lợi trong việc thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện nay, khi nhiều nước trong khu vực và trên thế giới bị rơi vào suy thoái sâu, Việt Nam là nền kinh tế vẫn duy trì được tăng trưởng dương. Dịch COVID-19 được kiểm soát, giảm thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Thủ tướng cũng cho rằng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với tương lai đất nước không ngừng được củng cố và nâng cao. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; tô điểm cho bản lĩnh, ý chí, khí chất của con người Việt Nam, đó là: Không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác thi đua khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. Đây là tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược của Đảng ta, là một phương thức tổ chức công việc hết sức hiệu quả. 

Trong 5 năm qua, đất nước ta đối mặt với nhiều thời cơ nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai bão lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội nhưng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn bền bỉ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã bám sát thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ngành, các cấp, các địa phương đã có các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực… Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, trên mọi miền Tổ quốc. Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Công tác tuyên truyền đã góp phần không nhỏ vào đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến…

Ghi nhận những kết quả quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, cần thừa nhận công tác thi đua khen thưởng còn một số hạn chế, trong đó hạn chế lớn nhất là còn nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời và nhân rộng có hiệu quả. Việc tuyên truyền, tổ chức, học tập và áp dụng mô hình mới còn ít được quan tâm. Công tác khen thưởng có lúc, có việc chưa được kịp thời, khen thưởng cho công nhân, nông dân những người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, nhất là các hình thức khen thưởng bậc cao. Tính tiêu biểu, nêu gương và lan tỏa trong công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ở một số đơn vị còn chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Những hạn chế này cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp nhất là người đứng đầu các tỉnh, chính quyền, cơ quan, tổ chức và những cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cần suy nghĩ và đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu và tổ chức thực hiện để từ đó đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng, một công cụ quản lý của Nhà nước và động lực để xây dựng con người mới.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng phát hiện tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt nhằm thúc đẩy cổ vũ phong trào thi đua yêu nước góp phần tạo động lực thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

Trong khuôn khổ chương trình đại hội cũng đã diễn ra giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến, đại diện Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - những gương mặt tiêu biểu trong số hơn 2.000 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, những con người Việt Nam có thành tích nổi bật và đóng góp to lớn cho xã hội.

Tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, nội dung: Thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước... khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước; thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Theo qdnd.vn

,
,
.
,
,
,
,