Hội nghị trực tuyến toàn quốc về biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn các tỉnh, thành phố
Cập nhật lúc16:51, Thứ Sáu, 11/12/2020 (GMT+7)

Sáng 11-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (GRDP)”.

Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP được triển khai thực hiện theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng cục Thống kê bắt đầu biên soạn và công bố GRDP theo quy trình mới từ năm 2017. Việc biên soạn và công bố GRDP được tiến hành tập trung tại Tổng cục Thống kê thay cho quy trình biên soạn và công bố phân tán tại các Cục Thống kê áp dụng nhiều năm trước đó. Đến nay quy trình biên soạn và công bố GRDP tập trung tại Tổng cục Thống kê đã vận hành được 4 năm, với 8 kỳ biên soạn và công bố, bao gồm 4 kỳ 6 tháng và 4 kỳ cả năm. Mặc dù đang trong quá trình hiệu chỉnh, hoàn thiện, nhưng quy trình mới cho thấy tính khả thi cao so với quy trình biên soạn và công bố phân tán tại các Cục Thống kê. Quy trình biên soạn được thực hiện chặt chẽ, chất lượng số liệu GRDP do Tổng cục Thống kê trực tiếp biên soạn và công bố đã nâng lên, phản ánh chính xác hơn thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Quá trình biên soạn GRDP và GDP tiến hành đồng thời tại Tổng cục Thống kê tạo khả năng đối chiếu, so sánh, nâng cao chất lượng số liệu của cả 2 chỉ tiêu. Bên cạnh các ưu điểm, biên soạn và công bố GRDP theo quy trình mới còn một số bất cập cần được xử lý, khắc phục, như: Số lượng và chất lượng thông tin đầu vào, số liệu trung gian còn hạn chế; công cụ tính toán chưa hoàn thiện làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính kịp thời, đầy đủ và chính xác của số liệu GRDP đầu ra; kỳ biên soạn, thời điểm công bố GRDP chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng của một số địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương, Cục Thống kê và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành phát biểu tham luận, đánh giá, tham gia đóng góp ý kiến, giải pháp đồng bộ xử lý, khắc phục các yếu kém còn tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa kết quả và hiệu quả của Đề án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định: Thời gian tới, Tổng cục Thống kê sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình và các quy định về biên soạn, công bố số liệu GRDP đảm bảo cụ thể hoá sâu hơn, chi tiết hơn các bước công việc bằng hệ thống các quy trình cấp thấp hơn nhằm nâng cao hơn nữa tính khả thi và hiệu quả của Quy trình này. Từng bước nghiên cứu, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian công bố số liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng của địa phương và các tổ chức, cá nhân khác. Tập trung xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện, bố trí nguồn lực hỗ trợ đảm bảo tốt yêu cầu biên soạn số liệu GRDP có chất lượng, phù hợp với lý thuyết quốc tế. Tăng cường kết nối thông tin, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ biên soạn và công bố GRDP, gắn liền với trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương liên quan, đáp ứng tốt yêu cầu của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương về số liệu phục vụ điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.

Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,