Kế hoạch phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025"

06:12, 29/12/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, ngày 24-12-2020, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 93/KH-BATGT phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025”.

Theo kế hoạch số 93/KH-BATGT, nội dung thi đua gồm: thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025, góp phần kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Ðảng; Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt; tăng cường công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông. Ðẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Ðổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tới mọi thành phần. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông đô thị, khuyến khích sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện đến hết ngày 31-12-2025.

UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thành viên, Ban ATGT các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025; kế hoạch gửi về Ban ATGT tỉnh trước ngày 27-1-2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban ATGT quốc gia, UBND tỉnh. Phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Ðảng, các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến tận cơ sở; coi phong trào thi đua, công tác khen thưởng là động lực mạnh mẽ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh giao Văn phòng Ban ATGT tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-BATGT; tham mưu cho Ban ATGT tỉnh kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tiếp nhận, rà soát hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com