Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020

07:12, 29/12/2020

Sáng 29-12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Theo đó: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 46.121 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9.590 tỷ đồng, tăng 3,99%, đóng góp 0,84 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng 18.483 tỷ đồng, tăng 7,93%, đóng góp 3,11 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ 16.571 tỷ đồng, tăng 3,6%, đóng góp 1,32 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 1.477 tỷ đồng, tăng 7,39%.

Cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,46%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 39,48%; khu vực dịch vụ chiếm 34,93%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,13%. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 17.840 tỷ đồng, bằng 125,9% dự toán năm, giảm 4,9% so với năm trước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.729 tỷ đồng, bằng 100,5% dự toán, tăng 1,9% so với năm trước; trong đó, thu nội địa 5.370 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán, tăng 6,3%; thu thuế xuất, nhập khẩu 330 tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán, giảm 20,5%. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 15.229 tỷ đồng, bằng 114,6% dự toán năm, tăng 22,5% so với năm trước.

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự chỉ đạo sát sao, trọng tâm, trọng điểm của chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn được duy trì ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều tăng so với năm trước. Công tác phòng dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời, đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực đạt được kết quả tích cực: Sản xuất công nghiệp tuy không tăng cao nhưng tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; cung cầu hàng hoá trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Hai vụ lúa được mùa, bệnh dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát, chăn nuôi gia cầm phát triển, sản lượng thuỷ sản tăng khá. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội phát triển. Ðời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo./.

Đức ToànBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com