Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

07:10, 08/10/2020

Sáng 8-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020). Đồng chí Đặng Xuân Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành phố tới dự.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của công tác dân vận trên nhiều mặt trận qua các thời kỳ. Ở tỉnh ta, phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, hệ thống Ban Dân vận các cấp luôn tích cực, chủ động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã tham mưu với Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tham mưu ban hành các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, thông tri tập trung đổi mới công tác dân vận của Đảng phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy tổng kết 22 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, tôn giáo đảm bảo yêu cầu đề ra; chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công khai đến nhân dân, việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tạo không khí dân chủ, tin tưởng; quan tâm phối hợp công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận chính quyền; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Đổi mới cách thức tuyên truyền về công tác dân vận, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp; quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể. Tăng cường phối hợp, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận./.

Hoa XuânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com