Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

07:10, 08/10/2020

Sáng 8-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV). Các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo UBND, Ban CHQS các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ: Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV đã thống nhất thông qua Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020. Hai luật này có nhiều quy định mới đã thể chế hóa đầy đủ đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam và chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đồng chí báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề cần nêu rõ quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chính xác, liên hệ sát thực tế. Đại biểu tham dự tập huấn tập trung nghiên cứu nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của hai luật và các nghị định quy định chi tiết, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập, đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về lực lượng DQTV, DBĐV.

Hội nghị tập huấn Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV do Bộ Quốc phòng tổ chức lần này nhằm giới thiệu cho cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội về nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019, Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị triển khai thi hành Luật, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. 

Trong thời gian một ngày, hội nghị tập huấn đã giới thiệu 8 chuyên đề: Nội dung cơ bản Luật DQTV 2019; Nội dung cơ bản Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; Nội dung cơ bản Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; Nội dung cơ bản Luật Lực lượng DBĐV năm 2019; Nội dung cơ bản Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 3-7-2020 của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nội dung cơ bản Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6-7-2020 của Chính phủ quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nội dung cơ bản Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Nội dung cơ bản Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17-8-2020 của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com