phòng, chống dịch bệnh covid-19
Phương án nhập cảnh và cách ly 41 người nước ngoài nhập cảnh làm việc tại 11 doanh nghiệp
Cập nhật lúc07:27, Thứ Tư, 05/08/2020 (GMT+7)

Ngày 3-8-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 87/UBND-VP12 gửi các sở, ngành liên quan, Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An và UBND huyện Vụ Bản để chỉ đạo việc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại tỉnh.

UBND tỉnh đồng ý với phương án nhập cảnh và cách ly 41 người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh để làm việc tại 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh cử cán bộ, nhân viên đi cùng để hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh hỗ trợ đoàn vận chuyển liên hệ với cơ quan xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ðối với việc thực hiện cách ly tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản), Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo quy định và nhiệm vụ được giao.

Các công ty có người nước ngoài nhập cảnh về làm việc gồm: Công ty TNHH May Việt Thuận, Công ty cổ phần Dệt nhuộm Sunrise (Việt Nam), Công ty TNHH Chentai miền Bắc Việt Nam, Công ty TNHH May mặc Tunzhen, Công ty TNHH Ðồ dùng thể thao Sheng Nuo Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Tân Cường, Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Thụy Ấn, Công ty TNHH VIET POWER, Công ty TNHH Giầy Amara Việt Nam, Công ty cổ phần Vọng Bắc, Công ty TNHH Giầy YUFU Việt Nam chuẩn bị phương tiện, bố trí người phiên dịch và các điều kiện cần thiết, chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh; hướng dẫn người nước ngoài tuân thủ nghiêm các quy định về thực hiện cách ly và phương án cách ly theo sự sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm chi trả chi phí cách ly và các chi phí phát sinh có liên quan theo quy định./.

Minh Tân

 

,
,
.
,
,
,
,