Điện chúc mừng
Cập nhật lúc08:05, Thứ Ba, 04/08/2020 (GMT+7)

Nhân dịp Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh U-đôm-xay (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, ngày 31-7-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Ðịnh đã gửi Ðiện chúc mừng. Nội dung Ðiện chúc mừng như sau:

Nhân dịp Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh U-đôm-xay (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức từ ngày 24-7 đến ngày 25-7-2020 thành công tốt đẹp; Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh trân trọng gửi tới Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các bộ tộc tỉnh U-đôm-xay những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúng tôi được biết rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng kiên cường; nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh U-đôm-xay nói riêng đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

Nhân sự kiện trọng đại này; Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh xin chúc Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh U-đôm-xay sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng phát triển tỉnh ngày càng phồn vinh, nhân dân các bộ tộc tỉnh U-đôm-xay ngày càng giàu có và hạnh phúc.

Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh U-đôm-xay và Nam Ðịnh mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

,
,
.
,
,
,
,