Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm

06:07, 08/07/2020

Ngày 8-7-2020, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 112/TB-UBND công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020.

Theo báo cáo thuyết minh, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 2.434 tỷ 447 triệu đồng, đạt 43% dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Thu nội địa đạt 2.252 tỷ 671 triệu đồng, đạt 43% dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa là 1.309 tỷ 176 triệu đồng, đạt 40% dự toán và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2019. Thu tiền sử dụng đất 943 tỷ 495 triệu đồng, đạt 47% dự toán và bằng 87% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 166 tỷ 975 triệu đồng, đạt 42% dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019. Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2019 và đạt cao so với tiến độ dự toán giao như thuế thu nhập cá nhân đạt 56% dự toán, thu phí, lệ phí đạt 54% dự toán, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 52% dự toán... Bên cạnh đó có một số khoản thu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 33% dự toán, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25% dự toán, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 38% dự toán, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 34% dự toán, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 36% dự toán. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dẫn đến một số doanh nghiệp sụt giảm sản lượng, doanh thu, giảm số nộp vào ngân sách Nhà nước. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng cạnh tranh thấp, chưa có doanh nghiệp chủ lực có số thu nộp cao, bền vững cho ngân sách.

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện 6.525 tỷ 846 triệu đồng, đạt 49% dự toán. Trong đó: Chi đầu tư phát triển là 2.521 tỷ 138 triệu đồng, đạt 64% dự toán; chi thường xuyên là 3.982 tỷ 9 triệu đồng, đạt 47% dự toán, chi trả nợ vay là 22 tỷ 460 triệu đồng. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo theo dự toán được giao; công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chủ động linh hoạt, tích cực đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, đáp ứng được đầy đủ, kịp thời các khoản chi đã ghi dự toán đầu năm, các khoản chi đột xuất, phát sinh./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com