Huyện Nam Trực đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc20:57, Thứ Hai, 20/05/2019 (GMT+7)

Ngày 17-5-2019, UBND tỉnh có Văn bản số 335/UBND-VP3 nội dung như sau:

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh Nam Định công bố: Huyện Nam Trực đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018./.

,
,
.
,
,
,
,