Xây dựng phong cách Công an Nam Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
Cập nhật lúc07:52, Thứ Sáu, 16/06/2017 (GMT+7)

Ngày 15-6-2017, Công an tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách người Công an tỉnh Nam Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Văn Tình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Bí thư Thành ủy Nam Định; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện Công an một số tỉnh, thành phố trong cả nước… Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an chọn là 1 trong 5 đơn vị Công an cấp tỉnh trong toàn quốc làm điểm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trong những năm qua, công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nói riêng luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị Công an trong tỉnh quan tâm chỉ đạo với nhiều cuộc vận động lớn như: “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”… Các ý kiến trao đổi, tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ những nội dung: quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng CAND nói chung và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ nói riêng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh; thực trạng việc xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua, trọng tâm là công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức lối sống, tư thế, lễ tiết, quân phong, quân kỷ, văn hóa ứng xử, tính nhân văn trong công tác Công an vì nhân dân phục vụ, gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ, từng đơn vị; đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng phong cách, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an tỉnh; mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong toàn lực lượng với các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân; vai trò giám sát, tham gia ý kiến của nhân dân trong xây dựng phong cách người Công an tỉnh Nam Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

Thông qua cuộc hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp, giải pháp có tính khả thi để triển khai tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo./.

Thu Thuỷ

,
,
.
,
,
,
,