Triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
Cập nhật lúc07:49, Thứ Sáu, 16/06/2017 (GMT+7)

Ngày 14-6-2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu những nội dung cơ bản Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Theo đó, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, triển khai sâu rộng Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Trong đó, tổ chức quán triệt, tập huấn và tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định của pháp luật với các văn bản của HĐND, UBND các cấp; rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ sung nhân sự làm công tác tham mưu quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp với quy định của Luật. Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh để sớm đưa Luật vào cuộc sống.

Việc tổ chức triển khai thi hành các quy định của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo đã giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, chính sách về tôn giáo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,