Đẩy nhanh tiến độ lập phương án xử lý những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp

08:04, 22/04/2016

Thời gian qua, các địa phương đã tập trung lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án xử lý đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn xử lý số 1456/HD-STNMT ngày 1-7-2015 của Sở TN và MT. Đến trung tuần tháng 4-2016, UBND các huyện, thành phố đã ra quyết định xử lý 10.611 hộ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5.367 hộ, thu ngân sách 112,6 tỷ đồng. Còn lại 36.453 trường hợp chưa có quyết định xử lý; trong đó đã xét duyệt 15.421 phương án, đã lập xong phương án chờ duyệt và mới lập biểu thống kê 21.032 trường hợp. Để đẩy nhanh tiến độ lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp, Sở TN và MT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; tổ công tác của huyện tập trung xử lý, phấn đấu đến hết năm 2016 cơ bản hoàn thành việc thực hiện phương án xử lý đối với toàn bộ các trường hợp phải xử lý.

Đối với các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc rà soát các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; khẩn trương lập phương án xử lý để tổ công tác của huyện, tổ thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố ra quyết định phương án xử lý trước ngày 30-6-2016. Đối với xã, phường, thị trấn đã xét duyệt phương án nhưng chưa có quyết định phê duyệt phương án của UBND huyện, thành phố, tổ công tác của huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành thủ tục và tham mưu UBND huyện, thành phố ra quyết định xử lý. Đối với các xã, phường, thị trấn đã có quyết định xử lý của UBND huyện, thành phố cần tập trung đôn đốc thực hiện thu các khoản nghĩa vụ tài chính và viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình UBND huyện ký để trao giấy chứng nhận cho các chủ hộ./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com