Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh ta

08:04, 22/04/2016

Chiều 21-4-2016, đồng chí Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã về giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM tại tỉnh ta. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; lãnh đạo các sở: KH và ĐT, Tài chính, NN và PTNT, LĐ-TB và XH, Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay tỉnh ta đã có 112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt 18,6% kế hoạch; trong đó có 86/96 xã giai đoạn I và 26 xã chưa được lựa chọn giai đoạn I. Huyện Hải Hậu đạt chuẩn quốc gia huyện NTM. Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong tỉnh. Trong điều kiện kinh tế và thu ngân sách của tỉnh còn khó khăn nhưng các địa phương đã huy động các nguồn lực của địa phương, nhân dân để đầu tư xây dựng được hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn nói riêng ngày càng đồng bộ, hiện đại. Chương trình xây dựng NTM được triển khai gắn với việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Vì vậy, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, ngành nghề nông thôn phát triển khá toàn diện và chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Quan hệ sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất từng bước được đổi mới. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được tăng cường đầu tư, diện mạo nông nghiệp, nông thôn được đổi mới cơ bản. Văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện thực chất hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố; an ninh nông thôn được bảo đảm… Tuy vậy, tiến độ và kết quả triển khai các nội dung Chương trình MTQG xây dựng NTM giữa các địa phương chưa đồng đều; công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng NTM ở một số xã chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng thực hiện một số tiêu chí ở một số nơi chưa cao, nhất là các tiêu chí về thu nhập, môi trường và y tế. Ở nhiều xã, sản xuất hàng hóa và ngành nghề chưa phát triển, không có mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm… Trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, các nội dung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp chưa được triển khai đồng bộ ở nhiều địa phương; nhiều nơi chưa gắn kết được việc thực hiện các nội dung xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp, chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quy mô sản xuất manh mún, chưa có các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, chưa xây dựng được mô hình liên kết chuỗi giá trị. Tỷ trọng nông sản hàng hóa, chất lượng và giá trị sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường còn thấp…

Sau khi nghe tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đại diện Đoàn công tác đã nêu lên một số vấn đề cần làm rõ như: Việc nợ đọng trong xây dựng cơ bản, công tác giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở các vùng nông thôn, nhất là các làng nghề, vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các địa phương, việc huy động sức dân trong xây dựng NTM của tỉnh…

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, đồng thời làm rõ những vấn đề mà Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến của các đồng chí thành viên Đoàn công tác đã gợi mở cho tỉnh về thực hiện Chương trình xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiến hành tổng kết kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; trên cơ sở đó sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt; đồng thời triển khai kế hoạch xây dựng NTM đối với các xã, thị trấn còn lại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX của tỉnh đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong 5 năm qua. Trong đó, việc xây dựng NTM của tỉnh không có hiện tượng huy động quá sức dân; sự phối hợp giữa việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là tích cực, góp phần làm thay đổi tư duy của người dân trong xây dựng NTM, đồng thời là yếu tố quyết định giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Các địa phương đã phát huy tốt vai trò trung tâm của người dân trong xây dựng NTM. Thời gian tới tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được gắn với thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp bằng các giải pháp đã đề ra. Chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp mới theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Tập trung thu hút các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, nhất là của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính mạnh, tạo nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Cần phát huy tốt vai trò của MTTQ các cấp trong xây dựng NTM…

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com