Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho cán bộ Hội Nông dân

08:04, 22/04/2016

Ngày 20-4-2016, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách về công tác tuyên truyền của HND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là dịp để mọi tầng lớp nhân dân lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức HND, HND tỉnh đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, phát động toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó chú trọng tuyên truyền về quyền của cử tri; quy định về trình tự, thể thức bầu cử nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử đúng pháp luật, dân chủ.

Tại hội nghị này, HND tỉnh cũng đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 36a về xây dựng Chính phủ điện tử; những định hướng lớn của tỉnh ta trong việc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ TT và TT về thí điểm xây dựng chính quyền điện tử. Thông qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ HND trong tỉnh nâng cao nhận thức về Chính phủ điện tử góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước./.

Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com