Thành lập 7 Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

08:04, 07/04/2015

Sáng qua (6-4), tại Hội nghị lần thứ 2 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố quyết định thành lập 7 Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo đó, có 7 Hội đồng tư vấn về: Khoa học, Giáo dục và Môi trường; Văn hóa và Xã hội; Dân chủ và Pháp luật; Đối ngoại và Kiều bào; Tôn giáo; Dân tộc; Kinh tế.

Về định hướng hoạt động của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2015 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Đối với Hội đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường, nội dung cần tham gia tư vấn là tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; Tham gia góp ý vào một số văn bản dự thảo Luật và một số nội dung khác theo yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ của  Hội đồng tư vấn về Dân tộc: Các nội dung giám sát và phản biện xã hội: Giám sát thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 20-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2013-2015.

Đối với Hội đồng tư vấn về Tôn giáo, tư vấn để đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Tư vấn trong việc tham gia xây dựng đề án của Bộ Chính trị về "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; Tư vấn giúp xây dựng Báo cáo Tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ bảy (khóa XI) về "Công tác tôn giáo trong hệ thống Mặt trận”; báo cáo Tổng kết 10 năm việc thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Một số công tác đối với đạo Tin lành”; Tư vấn nội dung phối hợp với Bộ LĐ-TB và XH về đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất bổ sung, sửa đổi một số chính sách nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia các hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề; Tư vấn về những giải pháp phát huy vai trò các tôn giáo trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tập hợp đoàn kết đồng bào các tôn giáo ở nước ngoài...

Đối với Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào, tham gia giám sát việc triển khai thực hiện quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai (thực hiện chính sách đối ngoại nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị với nhân dân Trung Quốc; Công tác Kiều bào: tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư của kiều bào về Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng.

Đối với Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, tham gia giám sát chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015; Tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật các cơ sở y tế tư nhân; Tham gia giám sát pháp luật về an toàn thực phẩm...

Đối với Hội đồng tư vấn về Kinh tế, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, cần tham gia giám sát trong quá trình thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh...

Đối với Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh việc tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; Tham gia giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Tham gia giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực Thuế và Hải quan./.

Theo vov.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com