Triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2015 giữa Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

08:04, 06/04/2015

Ngày 3-4-2015, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác năm 2014, triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2015 giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Lương Bằng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Trưởng và Phó các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong năm 2014, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục được duy trì. Các hoạt động phối hợp giám sát được tăng cường, công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức chặt chẽ và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng. Trong năm 2014 đã tổ chức 1.936 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, tổng hợp được 134 ý kiến kiến nghị, sau các hội nghị tiếp xúc cử tri Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh. Công tác tham gia xây dựng pháp luật và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chú trọng. Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành 96 cuộc thẩm tra, giám sát, nội dung chủ yếu tập trung vào: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm 2015; việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, Viện KSND và các cơ quan nội chính của tỉnh… Qua giám sát đã đánh giá sát thực những kết quả đã đạt được, đồng thời phát hiện và nêu lên những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, các cấp, các ngành. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Việc đổi mới nội dung và hình thức tổ chức để nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri tuy đã có bước chuyển biến nhưng chất lượng chưa cao. Một số địa phương việc phối hợp giữa chính quyền với MTTQ chưa chặt chẽ. Công tác hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuyên truyền các nghị quyết HĐND các cấp đến các tầng lớp nhân dân ở một số địa phương còn hạn chế, chưa xây dựng được cơ chế phối hợp về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các nội dung liên quan đến những vấn đề bức xúc, quyền và lợi ích của nhân dân. Hoạt động giám sát đã được tăng cường hơn và theo chuyên đề; phạm vi, đối tượng giám sát được mở rộng nhưng chất lượng và hiệu quả giám sát còn chưa cao, nhất là việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát…

Năm 2015, HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất chương trình phối hợp công tác với các nhiệm vụ trọng tâm: Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp của HĐND tỉnh, hướng dẫn thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia xây dựng Luật, các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Phối hợp tốt hơn nữa trong hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”. Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh vận động, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, triển khai thực hiện các quy định pháp luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các cuộc vận động có liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và HĐND tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm rõ một số vấn đề trong hoạt động phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh như: hoạt động giám sát; tiếp xúc cử tri; tham gia xây dựng pháp luật và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp; trong đó đặc biệt quan tâm lựa chọn những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng thành chương trình phối hợp cụ thể. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Trước mắt cần đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, triển khai các kế hoạch tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp./.

Văn Huỳnh
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com