Quy định điều kiện công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

08:08, 24/08/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1274/QÐ-TTg quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Theo đó, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM phải bảo đảm các điều kiện sau: Có 100% số huyện trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn NTM và sau khi rà soát bảo đảm đáp ứng được tất cả tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 558/QÐ-TTg ngày 5-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ; có 100% thị xã, thành phố trên địa bàn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và sau khi rà soát bảo đảm đáp ứng được yêu cầu theo Quyết định số 558/QÐ-TTg ngày 5-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ; có 100% xã trên địa bàn sau khi rà soát bảo đảm đáp ứng được tất cả các tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1980/QÐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ; không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn./.

PV

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com