Thẩm định 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2
Cập nhật lúc18:06, Thứ Sáu, 21/08/2020 (GMT+7)

Thông tin từ Bộ GD và ĐT cho biết: Sau khi ban hành thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 2 của Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD và ĐT đã nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định của 4 nhà xuất bản (NXB), gồm: NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, với 33 bản mẫu tương ứng đủ 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2. Theo đó, Bộ GD và ĐT đã ban hành quyết định thành lập 9 hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 2. Các thành viên hội đồng quốc gia thẩm định SGK đã tiếp nhận và nghiên cứu độc lập các bản mẫu SGK trong 15 ngày. Từ ngày 19-8, các hội đồng nghe thành viên trình bày nhận xét về từng bản mẫu, thảo luận và thống nhất ý kiến về kết luận chung của hội đồng với từng bản mẫu SGK; bỏ phiếu đánh giá chất lượng từng bản mẫu./.

PV

,
,
.
,
,
,
,