Năm học 2013-2014, thực hiện phương châm quản lý tốt gắn với dạy tốt và học tốt
Cập nhật lúc07:32, Thứ Hai, 22/07/2013 (GMT+7)

Ngày 20-7, tại Lâm Đồng, Bộ GD và ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu ý kiến.

Theo báo cáo của Bộ GD và ĐT, năm học 2012-2013, toàn ngành GD và ĐT chú trọng đổi mới quản lý theo hướng tăng cường phân cấp, tạo điều kiện để cơ sở giáo dục tự chủ và chịu trách nhiệm; duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ; xử lý các sai phạm, giải quyết một số vấn đề gây bức xúc trong xã hội tồn tại từ lâu, như dạy thêm, học thêm tràn lan, lạm thu trong các cơ sở giáo dục... Tuy nhiên, kết thúc năm học vừa qua, chất lượng giáo dục vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu; giáo dục văn hóa và lịch sử dân tộc, đạo đức và lối sống, kỹ năng sống cho học sinh còn hạn chế. Vì vậy, năm học mới 2013-2014, toàn ngành sẽ đẩy mạnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; rà soát việc thực hiện phân cấp, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý Nhà nước về giáo dục. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học; phương thức và kỷ cương thi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, năm học vừa qua, toàn ngành GD và ĐT tiếp tục có những định hướng đúng đắn và cụ thể hóa bằng các hành động quyết liệt, được xã hội ghi nhận. Kết quả năm học là bước đổi mới, tạo tiền đề cho phát triển giáo dục giai đoạn tiếp theo. Nhiều vấn đề bức xúc, như dạy thêm, học thêm, lạm thu có xu hướng giảm là tín hiệu đáng mừng cần tiếp tục thực hiện...

Phó Thủ tướng lưu ý, việc chuẩn hóa, đánh giá chất lượng giáo dục không chỉ là thi nghiêm túc mà còn cần có thẩm định, tái thẩm định. Mục tiêu, định hướng giáo dục thời gian vừa qua không sai, nhưng giữa mục tiêu, phương pháp và các điều kiện cho giáo dục chưa đồng bộ. Kết quả GD và ĐT còn hạn chế, nhất là việc giáo dục hành vi, nhân cách chưa đồng bộ với giáo dục tri thức. Vì vậy, trong đổi mới phương pháp dạy học cần làm rõ những yếu tố giúp thay đổi nhân cách trẻ. Bộ GD và ĐT cần nêu gương những trường học, giáo viên tiên phong trong đổi mới giáo dục trên trang thông tin điện tử để các địa phương, thầy cô giáo biết và học tập lẫn nhau.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong năm học 2013-2014, toàn ngành GD và ĐT đẩy mạnh đổi mới phương pháp, phát huy sáng tạo và tận dụng điều kiện từng địa phương thực hiện tốt dạy và học. Tăng cường phương pháp đánh giá kết quả học tập đúng, phù hợp, khuyến khích học sinh sáng tạo. Đẩy mạnh chuẩn hóa đầu vào ngành giáo dục, nhất là chuẩn hóa quản lý. Cần lấy quản lý tốt làm yếu tố đột phá với phương châm: Quản lý tốt, dạy tốt và học tốt. Đẩy mạnh chuẩn hóa giáo viên không chỉ về chuyên môn mà còn là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo; gắn kết giữa giáo dục phổ thông và các trường đào tạo giáo viên. Cả nước đã có 96,88% số trường bảo đảm "ba đủ" (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho học sinh nhưng còn hơn 3%, tương đương 1.289 trường chưa bảo đảm là điều đáng quan tâm, cần cố gắng để  năm học tới không còn trường không bảo đảm "ba đủ" cho học sinh. Vấn đề phổ cập giáo dục mầm non năm tuổi cần triển khai quyết liệt. Đến nay mới chỉ có sáu tỉnh đạt chuẩn phổ cập mầm non năm tuổi. Bộ GD và ĐT cần có đánh giá phổ cập mầm non năm tuổi và lộ trình ở các địa phương chưa hoàn thành cần triển khai quyết liệt...

Theo Nhân dân

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,