Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Cập nhật lúc07:54, Thứ Hai, 21/01/2019 (GMT+7)

Ngày 18-1, Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đạt được những kết quả rõ rệt. Toàn ngành đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục đổi mới phương pháp lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin với nhân dân, với Đảng. Đến nay, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 54/58 đề án, nhiệm vụ quan trọng, đạt 93% kế hoạch; tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tham mưu ban hành trên 60 văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là 3 nghị quyết, 1 quy định của Ban Chấp hành Trung ương để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ về xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Tham mưu xây dựng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và triển khai xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ và chủ động chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục chủ động bám sát thực tiễn, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”; đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương pháp lề lối làm việc. Thực hiện tốt công tác tham mưu chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy  viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 cũng như trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cùng các nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nói chung của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó nổi bật là công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về công tác tổ chức cán bộ, quan tâm tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng như đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược do Đại hội XII của Đảng đề ra về công tác xây dựng Đảng để triển khai nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trọng tâm là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp. Phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt hiệu quả và khắc phục việc thụ động, trông chờ hoặc chủ quan nóng vội trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tập trung làm tốt công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài nhưng đức phải là gốc; giữa kế thừa và đổi mới; ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù trên cơ sở gắn kết sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác cán bộ. Chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín… Tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và làm cơ sở để đánh giá cán bộ. Trước mắt tập trung tham mưu ban hành thủ tục và hướng dẫn công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính gắn với việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, ngăn chặn và đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Quan tâm, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, theo chức năng bằng các hình thức đào tạo trong và ngoài nước nhưng phải coi trọng hiệu quả thiết thực. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tỏ chức cán bộ Đảng đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu công việc. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quan tâm hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, quản lý cán bộ các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,