Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cập nhật lúc07:41, Thứ Sáu, 09/06/2017 (GMT+7)

Ngày 8-6-2017, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở LĐ-TB và XH về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2017. Cùng dự buổi làm việc, có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tài chính, KH và ĐT, Nội vụ, Bộ CHQS tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
kết luận buổi làm việc.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, Sở LĐ-TB và XH đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong chương trình giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện các quy định theo Luật Giáo dục và các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Công tác giải quyết việc làm, an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được đẩy mạnh; đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 13.200 lượt người; trong đó xuất khẩu lao động 510 người. Triển khai tốt các hoạt động trong Chương trình Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, đổi mới thủ tục quy trình cấp phép lao động, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đúng Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật BHYT. Ngành LĐ-TB và XH đã phối hợp với các ngành và các địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho 1.350 hộ nghèo, 2.510 hộ cận nghèo, 1.307 hộ mới thoát nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi; trợ cấp tết cho các hộ nghèo, đối tượng bảo trợ với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã giải quyết chế độ cho trên 25 nghìn lượt đối tượng người có công; chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 50 nghìn đối tượng người có công và thân nhân người có công, với tổng số tiền trên 392 tỷ đồng, thực hiện cấp quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, của huyện và các đơn vị hỗ trợ cho người có công trong dịp Tết Nguyên đán gần 22,2 tỷ đồng, thực hiện chế độ điều dưỡng đối với 1.654 người có công và thân nhân người có công. Tham mưu với UBND tỉnh kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017). Các phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xã phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ, người có công” được phát triển sâu rộng. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống TNXH, cải cách thủ tục hành chính và các công tác khác cơ bản thực hiện tốt.

Những tháng cuối năm 2017, Sở LĐ-TB và XH tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, cho vay vốn, triển khai hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chủ động phối hợp, hướng dẫn các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chính sách đối với người có công. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em và các chương trình công tác khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự chủ động, cố gắng của ngành LĐ-TB và XH tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2017 và nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành LĐ-TB và XH cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của xã hội trong việc triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với các diện đối tượng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác đào tạo nghề; tiến hành rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên ở các cơ sở dạy nghề, tham mưu với UBND tỉnh quy hoạch lại mạng lưới đào tạo nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng mô hình dạy nghề gắn với doanh nghiệp, hướng tới chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đẩy nhanh việc rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đảm bảo chính xác, tránh sai sót; nhất là đối với những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có đủ hồ sơ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo an toàn tài chính, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các thủ tục ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, người lao động, doanh nghiệp…, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,