Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc07:38, Thứ Ba, 06/06/2017 (GMT+7)

Ngày 5-6-2017, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 27-4-2017 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể: Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Nội vụ, LĐ-TB và XH, KH và ĐT, Tài chính, GĐ và ĐT; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc.
Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 17, ngày 27-12-2007 về việc thực hiện Nghị quyết số 11 về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Ban TVTU đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời chỉ đạo chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, trên cơ sở kế hoạch, chương trình hành động của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến đội ngũ cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế ở cơ sở, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác phụ nữ vào nội dung chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết ở các cấp. MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết được Ban TVTU quan tâm chỉ đạo. 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 11, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, qua đó từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và toàn xã hội. Hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ được xây dựng, hoàn thiện và thực hiện. Tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách liên quan đến quyền lợi của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội về triển khai thực hiện công tác phụ nữ đã được quan tâm. Công tác tham mưu của các cấp Hội Phụ nữ đã chủ động, kịp thời, tạo điều kiện cho việc thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng, nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu được đẩy mạnh. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH được quan tâm. Phong trào phụ nữ và công tác Hội đạt được nhiều kết quả, có sự chuyển biến tích cực. Các cấp Hội Phụ nữ bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ; xây dựng nhiều mô hình mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng hiệu quả. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển; đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã trao đổi, góp ý với các vấn đề được nêu trong việc thực hiện Nghị quyết số 11 tại tỉnh ta; đề nghị làm rõ các vấn đề: nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; kết quả đã đạt được và mặt hạn chế trong 5 nội dung Nghị quyết đề cập; chính sách cụ thể của tỉnh đối với phụ nữ nói chung; việc dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định qua 10 năm triển khai, Nghị quyết 11 đã đi vào cuộc sống rất rõ nét, thể hiện vai trò, vị trí, đóng góp quan trọng của phụ nữ  đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mục tiêu chung và 5 nội dung của Nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phụ nữ trong thời gian tới, đồng chí kiến nghị cần bổ sung ở nhóm giải pháp thứ 2 là chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ cần cụ thể, đồng bộ với mục tiêu của Nghị quyết, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển về mọi mặt. Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh về công tác phụ nữ, mỗi phụ nữ cũng cần tự vươn lên, khẳng định vai trò, vị trí của mình. Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh ta qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11, khẳng định tỉnh ta đã nghiêm túc trong việc triển khai Nghị quyết, triển khai bài bản, có nhiều sáng tạo với những quy định cụ thể hóa Nghị quyết. Nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò của công tác phụ nữ, cán bộ nữ. Công tác Hội và phong trào phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh cần quan tâm để tiếp tục thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong phương hướng nhiệm vụ thời gian tới nhằm triển khai tốt hơn các Nghị quyết của Đảng nói chung, Nghị quyết 11 nói riêng. Đồng chí mong muốn từ những kinh nghiệm tốt, những bài học rút ra qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, tỉnh cần coi trọng hơn nữa công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí của phụ nữ; quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ. Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, phụ nữ./.

Tin, ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,