Kết quả bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc08:16, Thứ Sáu, 17/06/2016 (GMT+7)

* Chức danh HĐND tỉnh

- Chủ tịch: Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

- Phó Chủ tịch:
Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;
Đồng chí Khương Thị Mai, TUV, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

* Chức danh UBND tỉnh:

- Chủ tịch: Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

- Phó Chủ tịch:
Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;
Đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016./.

,
,
.
,
,
,
,