Ngày 5-6-2016, bầu cử thêm đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021

08:05, 30/05/2016

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh ta vào ngày 22-5-2016 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: Số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu đủ số lượng; đại biểu HĐND huyện, thành phố bầu được 391/394 đại biểu, thiếu 3 đại biểu ở các huyện Ý Yên, Hải Hậu, Giao Thủy; đại biểu HĐND tại 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh bầu được 5.935/6.148 đại biểu, thiếu 213 đại biểu so với đại biểu được ấn định. Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 thì 3 huyện không phải tổ chức bầu thêm đại biểu HĐND huyện; còn lại toàn tỉnh phải tổ chức bầu cử thêm 37 đại biểu HĐND xã ở 19 đơn vị bầu cử của 18 xã thuộc 8 huyện. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã quyết định tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày Chủ nhật 5-6-2016. Để đảm bảo cho ngày bầu cử thêm đại biểu HĐND xã đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và bầu đủ số lượng, Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các địa phương phải bầu cử thêm đại biểu HĐND xã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bầu cử, tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên, làm tốt công tác tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử 5-6-2016./.

Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com