Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc09:48, Thứ Sáu, 27/05/2016 (GMT+7)

 Ngày 26-5-2016, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định đã ra Nghị quyết số 100/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách 67 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Danh sách 67 đại biểu HĐND tỉnh xem tai đây./.

 

,
,
.
,
,
,
,