Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

08:04, 11/04/2016

Ngày 8-4-2016, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2015 và quý I năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2015 và quý I năm 2016, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các ngành, công tác dân vận đã được triển khai đồng bộ và đạt những kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền về công tác dân vận; trong đó tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát huy vai trò của nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chú trọng chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận, MTTQ và các đoàn thể sau đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang đạt được kết quả quan trọng. Việc triển khai quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Trong đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở được triển khai có hiệu quả. Đến nay, đa số các xã, phường, thị trấn đã cơ bản xây dựng và bổ sung các nội quy, quy chế, quy ước thực hiện dân chủ đúng với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Toàn tỉnh có 2.996/3.628 (đạt tỷ lệ 82,6%) hương ước làng, thôn, xóm tổ dân phố đã được UBND các huyện, thành phố phê duyệt. Công tác tiếp công dân thực hiện theo quy định, tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của nhân dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh đẩy mạnh sinh hoạt chính trị sâu rộng hướng về đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tổ chức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chú trọng hưởng ứng các hoạt động hướng về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư, nắm chắc tình hình nhân dân và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Trung ương phát động. Năm 2016 và những năm tiếp theo, công tác dân vận tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng về công tác dân vận, góp phần tích cực củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tập trung triển khai nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác dân vận của tỉnh năm 2015 và quý I năm 2016. Để công tác dân vận thực sự đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; trong đó phải bám sát những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện. Trước mắt cần tập trung vào 3 nội dung cụ thể như: Cải cách hành chính, thu hút đầu tư; xây dựng NTM và phát triển văn hóa để thực hiện đạt kết quả. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tham mưu giúp Ban TVTU chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, nhất là những vi phạm về đất đai, đạo lạ để kịp thời phản ánh tới cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; đổi mới công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Bên cạnh đó tập trung củng cố tổ chức bộ máy ban dân vận các cấp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com