Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

08:04, 11/04/2016

Ngày 8-4-2016, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nghe UBND tỉnh báo cáo và đánh giá kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở TN và MT.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, những năm qua công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều biện pháp quyết liệt, có sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan nội chính và các cấp, các ngành nên đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân thường xuyên, đột xuất, định kỳ được các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định. Ngay sau các phiên tiếp công dân đều có thông báo kết quả buổi tiếp và ra văn bản chỉ đạo, giao việc cho các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết; tiếp dân gắn với việc đôn đốc, chỉ đạo giải quyết. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, từ đó hạn chế đơn thư gửi vòng vèo, tràn lan, không đúng địa chỉ. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xem xét, giải quyết hiệu quả; các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài đã được các cấp, các ngành rà soát, tập trung giải quyết, áp dụng một số giải pháp về an sinh xã hội, góp phần hạn chế công dân tập trung đông người, khiếu kiện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công tác hòa giải, tranh chấp đất đai, kiến nghị, đề nghị của công dân ở cơ sở đã được UBND các xã, phường, thị trấn giải quyết kịp thời, có hiệu quả, từ đó hạn chế đơn thư phát sinh, vượt cấp. Công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo được tăng cường, đặc biệt coi trọng công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm gắn với hướng dẫn giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền và tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành duy trì thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định; tăng cường tổ chức đối thoại đảm bảo khách quan, công khai, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng thuộc thẩm quyền để chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm, hạn chế khiếu, tố vượt cấp, đông người, kéo dài. Đối với những vụ việc phức tạp đông người đã đưa vào rà soát, tổ chức đối thoại, công dân nhất trí với phương án giải quyết thì ra văn bản thông báo chấm dứt giải quyết vụ việc. Tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực thi hành; quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, đoàn thể để tổ chức thi hành, nếu có vướng mắc gì thì phải chủ động tìm biện pháp giải quyết; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Kết luận hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã hạn chế tình hình khiếu kiện đông người, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương đảm bảo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian tới các ngành chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các địa phương về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định. Các cơ quan chức năng, các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; duy trì tốt công tác tiếp dân, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo mới trên địa bàn./.

Trần Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com