Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2016

08:03, 28/03/2016

* Khối các ngành kinh tế kỹ thuật tỉnh ký giao ước thi đua năm 2016

Ngày 25-3-2016, tại Thành phố Nam Định, Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng.

Lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2016. Ảnh: Trần Văn Trọng
Lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2016. Ảnh: Trần Văn Trọng

Năm 2015, công tác thi đua - khen thưởng của Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Trên lĩnh vực kinh tế, các tỉnh đã phát động các phong trào thi đua như: “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao”, “Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn”, “Chung sức xây dựng NTM”, “Mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung”… Các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế của các tỉnh đề ra. Kết quả tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) các tỉnh trong Cụm đều cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Các phong trào thi đua phát triển, văn hóa - xã hội được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục phát triển toàn diện và ngày càng được nâng cao. Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia trong Cụm có tỷ lệ cao nhất toàn quốc. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, bản sắc văn hóa được giữ gìn, các giá trị văn hóa dân gian được quan tâm bảo tồn, phát triển. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được duy trì nền nếp hiệu quả góp phần thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và khơi dậy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được các tỉnh trong Cụm tập trung chỉ đạo thực hiện. Công tác xây dựng Đảng đã hướng nội dung thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tâm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường đoàn kết, xây dựng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước… Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đã được các tỉnh chỉ đạo nghiêm túc, đúng quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong năm 2015, các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 4 tập thể, 2 cá nhân; 8 tập thể và 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 60 cá nhân được tặng Huân, Huy chương Kháng chiến, Bằng có công với nước. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2016, các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng vào giải quyết những vấn đề còn khó khăn, tồn tại của địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng gắn với việc khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức và bệnh thành tích. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các cụm, khối thi đua và tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua - khen thưởng của các tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đạt được trong năm 2015. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đã đề ra. Đẩy mạnh công tác khen thưởng, trong đó phải hướng về cơ sở, chú trọng đối tượng khen thưởng là người trực tiếp lao động, sản xuất; quan tâm xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến giữa các tỉnh trong Cụm; phấn đấu trong 5 năm tới, các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng đều có những điển hình được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp.

Hội nghị cũng đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động của Cụm thi đua 9 tỉnh cụm đồng bằng sông Hồng năm 2015. Đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2016 giữa các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng.

Ngày 24-3-2016, Khối thi đua các ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

1.jpg

Năm 2016, Khối các ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế kỹ thuật tỉnh tiếp tục phấn đấu phát huy tốt vai trò hoạt động của Khối trong việc thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của các lĩnh vực được giao, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đáp ứng tốt yêu cầu công tác điều hành, quản lý Nhà nước của các ngành, các lĩnh vực liên quan. Tăng cường cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là khu vực nông thôn, tạo tiền đề quan trọng đến năm 2020 tỉnh đạt chuẩn tỉnh NTM. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành thành viên trong Khối. Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia của bộ, ngành gắn với phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các lĩnh vực được giao; tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của xã hội như khiếu kiện, tố cáo, tham nhũng, lãng phí, các hành vi vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý, phương pháp làm việc, ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng công việc; tăng cường kỷ luật tạo sự chuyển kiến mạnh mẽ về lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo sở, ngành trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Duy trì có nề nếp việc đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua, đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2016 là năm mở đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, vì vậy các sở, ngành trong Khối phải đoàn kết, chung sức đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chiến lược và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của tỉnh và của Khối, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 Nam Định đạt tiêu chí là tỉnh NTM, Thành phố Nam Định là thành phố trung tâm vùng./.

Văn Trọng Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com