Nâng cao hiệu quả quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Cập nhật lúc08:09, Thứ Năm, 17/12/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, hoạt động nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH và CN) trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến tính ứng dụng, hiệu quả và đạt được một số tiến bộ, kết quả tích cực. Các chương trình, đề tài khoa học, đặc biệt là các nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở đã bám sát và phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung.

Nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAHP tại xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng).
Nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAHP tại xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng).

Tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động KH và CN, các địa phương đã thực hiện nhiều đề tài, dự án về ứng dụng tiến bộ KH và CN trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tài nguyên môi trường. Nhiều mô hình đạt hiệu quả cao trong nghiên cứu, thực nghiệm đã nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò của KH và CN trong việc tăng giá trị, hiệu quả lao động sản xuất. Huyện Nam Trực đã phát huy hiệu quả nguồn nhân lực kỹ thuật KH và CN ở các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội và lao động sản xuất. Đồng chí Vũ Tiến Duật, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hội đồng KH và CN huyện giao Phòng Công Thương là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ khoa học trọng tâm, lựa chọn áp dụng các kết quả nghiên cứu phù hợp của các cơ quan khoa học Trung ương, địa phương để áp dụng đáp ứng tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thực tiễn của huyện. Trong năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tiếp tục mở rộng các mô hình trên diện rộng trên địa bàn toàn huyện. Trong đó, đã phối hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Phú Thọ trình diễn mô hình giống lúa J02 tại 3 xã Nam Hùng, Nam Hải, Tân Thịnh. Kết quả cho thấy giống lúa J02 có khả năng sinh trưởng tốt, chống đổ tốt, đẻ nhánh gọn, trỗ tập trung, chống chịu tốt với điều kiện bất thuận và các loại sâu bệnh hại chính, chất lượng gạo thơm, năng suất bình quân đạt 240kg/sào, có khả năng bổ sung vào cơ cấu giống lúa của huyện, thay thế cho một số giống lúa bị thoái hóa hoặc năng suất thấp. UBND huyện chỉ đạo giữa các ngành phối hợp thực hiện hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cho Công ty TNHH Kim Thành (thị trấn Nam Giang) với số tiền 400 triệu đồng theo chương trình Khuyến công của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn… Tại huyện Hải Hậu, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH và CN được tập trung trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn với các nội dung chuyên đề phổ biến, hướng dẫn pháp luật về KHCN, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Kết quả nổi bật về hoạt động KH và CN của Hải Hậu trong năm 2020 là đã tiếp nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Bánh nhãn Hải Hậu”; tiếp tục thực hiện mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quảng bá và phát triển thương mại cho sản phẩm bánh nhãn mang nhãn hiệu chứng nhận “bánh nhãn Hải Hậu”; công nhận 484 sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020… Năm 2020, ngoài chuyển giao, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp áp dụng công nghệ vào sản xuất các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, huyện Giao Thủy đã thực hiện thành công 3 dự án KH và CN cấp huyện là “Ứng dụng KH và CN vào mô hình trồng khoai tây tại xã Giao Phong”, “Hoàn thiện mô hình cải tiến kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng”, “Ứng dụng KH và CN vào mô hình nuôi lợn sạch tại xã Giao Thịnh”.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở, công tác phối hợp giữa Sở KH và CN với UBND các huyện, thành phố tiếp tục được đẩy mạnh. Thông qua các buổi làm việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH và CN cấp cơ sở giữa lãnh đạo Sở và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, hoạt động KH và CN đã được chỉ đạo triệt để, lồng ghép thực hiện có hiệu quả với các giải pháp tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về KH và CN đã được tổ chức ở cả 10 huyện, thành phố, tập trung vào các nội dung như: Sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp; thông tin KHCN... Các huyện, thành phố đã phối hợp với Thanh tra Sở KH và CN, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện tốt công tác kiểm tra, quản lý các phương tiện đo; tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa trên địa bàn theo các chuyên đề. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng các tiến bộ KHCN của các huyện, thành phố đã có chuyển biến đáng kể với nhiều dự án KHCN được hỗ trợ triển khai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được tăng cường. Qua đó, hoạt động KH và CN cấp cơ sở đã từng bước khẳng định được vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, các huyện, thành phố tiếp tục lựa chọn các nhiệm vụ KH và CN phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nhằm giải quyết những khó khăn trong sản xuất, đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KH và CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý KH và CN cấp cơ sở theo các chương trình của Bộ KH và CN, Sở KH và CN tổ chức. Tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Sở KH và CN triển khai tốt các hoạt động quản lý Nhà nước về KHCN trên địa bàn. Tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ và lãnh đạo về vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của hoạt động KH và CN cấp cơ sở; tổ chức tốt việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống để tạo ra sản phẩm mới, ngành nghề mới. Tích cực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án: hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; nâng cao năng suất, chất lượng; tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu hàng hóa./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh


 

,
,
.
,
,
,
,