Hải Hậu tăng cường công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

08:06, 27/06/2022

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu tại
Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Hội Phụ nữ huyện Hải Hậu tại "Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2022" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tháng 6-2022.

Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Hải Hậu cho biết: Toàn huyện có hơn 58 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ. Để nâng cao quyền cho phụ nữ, thúc đẩy các hoạt động bình đẳng giới, Huyện uỷ, UBND, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện chủ động lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy mọi năng lực, sở trường. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình… Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện phối hợp với các cơ quan tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền cho 47.155 lượt cán bộ, hội viên học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 57-NQ/CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thông báo Kết luận số 196-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới...  Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện  tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ học tập nâng cao trình độ, phân công nhiệm vụ phù hợp để chị em được tham gia các hoạt động chính trị, xã hội của đơn vị, địa phương, được rèn luyện, trưởng thành; đưa vào quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ nữ trẻ có trình độ, năng lực. 

Trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, phụ nữ Hải Hậu đã có nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực hiện các tiêu chí cụ thể. Chẳng hạn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân nói chung có ý thức trong bảo vệ môi trường sống; tặng trên 1.300 thùng rác để phân loại rác tại nguồn cho gia đình hội viên, tổng trị giá 110 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện đã có 29.807 hộ gia đình hội viên phụ nữ có 2 thùng rác để phân loại rác vô cơ, rác hữu cơ. Hội Phụ nữ huyện triển khai mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng NTM nâng cao”, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên, nâng cao nhận thức về việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong khuôn viên gia đình và đường dong, ngõ xóm. 100% chi hội đảm nhận làm vệ sinh môi trường, đường dong, ngõ xóm theo tháng, quý; giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên gia đình, trên các cánh đồng, dòng sông… Triển khai Đề án “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu do phụ nữ tự quản”; toàn huyện có 454km đường được chị em trồng cây, trồng hoa; trong đó có 117 tuyến đường được UBND huyện công nhận “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu”. Để nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ NTM, các cấp Hội Phụ nữ của huyện phát động, khích lệ hội viên hăng hái tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần khu vực nông thôn. Toàn huyện thành lập được 231 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ và 27 câu lạc bộ dân vũ với trên 8.500 hội viên tham gia, thường xuyên tập luyện và tổ chức giao lưu, thi đấu. Ngoài ra, các cấp Hội tích cực tham gia huy động nguồn lực và tổ chức các hoạt động cụ thể, từ đó góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Trong 5 năm, các cấp Hội đã giúp đỡ 1.381 hội viên phụ nữ về vật tư, con giống chăn nuôi với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng, trao 839 suất học bổng cho học sinh vượt khó vươn lên học giỏi với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Để tăng cường nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về bình đẳng giới trong thời kỳ mới, UBND huyện Hải Hậu ban hành Kế hoạch số 61 ngày 28-4- 2022 về thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Theo đó, hàng năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện truyền thông, phổ biến, cập nhật các thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 100% các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiên cứu, đưa nội dung thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược truyền thông vào tiêu chí đánh giá trách nhiệm, kết quả thực hiện công tác của cán bộ, đảng viên được giao phụ trách, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân và người dân cùng tham gia và đóng góp phương tiện, nguồn lực vào công tác bình đẳng giới. Nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông bình đẳng giới để phục vụ truyền thông trực tiếp và cung cấp cho các nhóm đối tượng, chú trọng hình thức, nội dung, cách thể hiện phù hợp với các nhóm đặc thù, khó tiếp cận. Xây dựng và triển khai các mô hình giáo dục, truyền thông chuyên biệt cho nam giới, vị thành niên, thanh niên có hiệu quả như câu lạc bộ, góc thân thiện tại các cơ sở giáo dục quốc dân, các khu dân cư, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp và tại cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội, dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và cán bộ truyền thông, báo cáo viên các ngành, các cấp thông qua tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động, kỹ năng truyền thông và quản lý các hoạt động truyền thông; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm việc, kiến thức về tâm lý, đặc điểm giới, hệ lụy của một số quan niệm, phong tục tập quán lạc hậu, hành vi phân biệt đối xử và bất bình đẳng giới./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com