Lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

08:02, 23/02/2021

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 

Phân đội trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu trọng yếu.
Phân đội trinh sát (Bộ CHQS tỉnh) luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu trọng yếu.

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh và kế hoạch huấn luyện SSCĐ của cấp trên; từ đó xây dựng kế hoạch và chương trình huấn luyện cụ thể trong từng giai đoạn để triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xác định đây là một trong những yếu tố then chốt. Trước mỗi mùa huấn luyện hàng năm, cơ quan quân sự các cấp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tiểu giáo viên nhằm quán triệt những nội dung mới, đồng thời thống nhất nội dung và phương pháp tổ chức huấn luyện cho từng đối tượng; thông qua giáo án, bài giảng nhằm bổ sung, điều chỉnh phương pháp cho phù với các đối tượng. Vì vậy đội ngũ cán bộ, tiểu giáo viên đều có phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc và mối kết hợp trong huấn luyện. Cùng với công tác tập huấn cán bộ, các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện SSCĐ như: Củng cố thao trường, bãi tập; tu sửa hệ thống bia, bảng; cải tiến mô hình học cụ... Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố và các đơn vị đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện kết hợp với hội thi mô hình học cụ, tạo khí thế thi đua huấn luyện sôi nổi trong toàn lực lượng ngay từ ngày đầu bước vào giai đoạn huấn luyện. Đặc biệt Bộ CHQS tỉnh đã phát động sâu rộng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị kỹ thuật nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ. Trong đó chú trọng nghiên cứu, cải tiến, sáng chế các mô hình học cụ cho phù hợp với điều kiện huấn luyện, đối tượng, địa hình và khả năng cơ động tác chiến của LLVT địa phương. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã sản xuất được hàng nghìn mô hình học cụ trong đó cải tiến được hàng trăm mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện các loại; nhiều sáng kiến mô hình học cụ đã phát huy hiệu quả tích cực trong nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ... Trước khi bước vào mùa huấn luyện năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã mở 2 lớp tập huấn cán bộ cho 264 đồng chí; Ban CHQS các huyện và thành phố Nam Định mở 21 lớp tập huấn cho 2.735 đồng chí cán bộ binh chủng hợp thành, cán bộ làm công tác huấn luyện dân quân tự vệ. Tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến trang thiết bị phục vụ xây dựng chính quy và công tác huấn luyện với 162 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và trang thiết bị; trong đó đã lựa chọn 20 sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có giá trị phục vụ công tác huấn luyện SSCĐ. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo đúng chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đồng thời thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn. 

Do triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp nên chất lượng huấn luyện SSCĐ và khả năng cơ động, tác chiến của LLVT tỉnh không ngừng được nâng cao. Trong năm qua, trước tình hình dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức huấn luyện cho các đối tượng gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu, trong đó tổ chức huấn luyện cho cán bộ, sĩ quan với quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 81,5% khá, giỏi; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật với quân số tham gia huấn luyện đạt 98,5%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt 79,8%; tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ theo chương trình, kế hoạch với quân số huấn luyện dân quân tự vệ đạt 93 %, kiểm tra bắn đạn thật đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua công tác huấn luyện, diễn tập, đã góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng cơ động SSCĐ của LLVT địa phương cũng như khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi có yêu cầu.

Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2021 đạt chất lượng và hiệu quả, LLVT tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt cho công tác huấn luyện SSCĐ. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn cán bộ giai đoạn 1 - năm 2021 và tổ chức kiểm tra Điều lệnh cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị; trong đó quan tâm tổ chức tập huấn riêng cho cán bộ các phân đội trực thuộc. Cùng với tập huấn cán bộ, các đơn vị đã tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác huấn luyện như: Đầu tư làm mới, tu sửa các loại bia bảng, thao trường bãi tập; củng cố mô hình học cụ huấn luyện; chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án các loại và thông qua giáo án chặt chẽ trước khi bước vào huấn luyện. Nét mới trong công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021; tập trung vào những nội dung như: Chấm điểm mô hình học cụ, thiết bị mô phỏng huấn luyện, giáo án, sổ sách, văn kiện huấn luyện; cán bộ, giáo viên thực hành giảng bài trên các nội dung chuyên ngành Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật. Đồng thời bám sát diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, các đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án tổ chức huấn luyện phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo chất lượng huấn luyện, vừa đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, nhiệm vụ công tác huấn luyện SSCĐ và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong quá trình xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện. Tổ chức huấn luyện sát điều kiện thực tế; tăng cường công tác kiểm tra, hội thi, hội thao, rút kinh nghiệm huấn luyện; thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Tập trung nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com