Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính
Cập nhật lúc07:45, Thứ Hai, 06/04/2020 (GMT+7)

Năm 2019 với tinh thần quyết tâm, phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được thành lập đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-9-2019. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018 của tỉnh (được công bố năm 2019) đã có sự cải thiện tích cực khi đạt 87,9%, xếp hạng 15/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 18,1% và 46 bậc so với năm 2017; thời gian trung bình xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thành lập mới, đăng ký thay đổi rút ngắn xuống còn 1,5 ngày (giảm 1,5 ngày so với quy định); tiếp nhận và giải quyết đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng trong 1,5 ngày làm việc... 

Cán bộ Trung tâm hành chính một cửa huyện Hải Hậu hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Trung tâm hành chính một cửa huyện Hải Hậu hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy đã có chuyển biến nhưng theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác CCHC chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mong muốn của người dân, doanh nghiệp. Kết quả CCHC ở một số ngành, địa phương chưa cải thiện rõ rệt, chỉ số CCHC PAR Index còn đạt kết quả thấp. PAR Index năm 2018 của tỉnh vẫn giữ nguyên vị trí 40/63 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ đạt 75,6% giá trị điểm số, giảm 0,9% so với năm 2017. Số lượng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng cung cấp lịch vụ công trực tuyến của tỉnh còn hạn chế; còn tình trạng hồ sơ quá hạn giải quyết. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư có thời điểm chưa tốt. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tại một số cơ quan, đơn vị và một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm. Vẫn còn có tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ. Việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt còn chậm do phần lớn người dân còn giữ thói quen sử dụng tiền mặt, ngại thay đổi phương thức thanh toán. Việc kết nối giữa ngân hàng với các tổ chức cung ứng dịch vụ công vẫn còn có những khó khăn. Khả năng trao đổi, chia sẻ thông tin, truy xuất dữ liệu liên quan đến các khoản thanh toán phí dịch vụ công còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế đó, năm 2020 UBND tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tạo động lực tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; phấn đấu cải thiện chỉ số CCHC, nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm khá. Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng 10 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thanh tra, kiểm tra CCHC; xác định chỉ số CCHC. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh triển khai các nội dung công tác hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì hướng dẫn các sở, ngành, địa phương: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường việc sử dụng hộp thư công vụ của Chính phủ, của tỉnh (...@namdinh.chinhphu.vn và ...@namdinh.gov.vn), việc sử dụng văn bản điện tử quan, trong các cơ quan, đơn vị theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Quyết định số 28/2018/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 573/UBND-VP8 ngày 20-11-2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ họp trực tuyến của UBND tỉnh. Trong tháng 2-2020, Sở đã chủ trì vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sử dụng và người dân, doanh nghiệp để tiếp tục phát triển hoàn thiện hệ thống. Hiện Sở đang tập trung hướng dẫn các sở, ngành, địa phương từng bước triển khai xây dựng thí điểm dịch vụ đô thị thông minh, tăng cường cung cấp dịch vụ công và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 3 và 4; theo dõi, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương nhằm tăng cường tính minh bạch, tạo thuận lợi trong tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh; nghiên cứu thực hiện thông báo mẫu dấu và kết nối mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp trong một lần nộp hồ sơ; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến; nâng cao chất lượng tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp (trực tiếp, qua điện thoại hay email...), rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và tổ chức cung ứng dịch vụ công trên địa bàn, áp dụng các phương án triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiên cứu, áp dụng chính sách phí dịch vụ thanh toán hợp lý và triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mại để khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ công và khách hàng ưu tiên lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán dịch vụ công; phổ biến, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cho khách hàng biết về quy trình thủ tục, thao tác thực hiện và các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; chủ trì theo dõi chỉ số CCHC (PAR Index), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,