Mặt trận Tổ quốc huyện Trực Ninh đoàn kết nhân dân xây dựng đời sống văn hóa
Cập nhật lúc08:29, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trực Ninh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, đoàn kết nhân dân xây dựng đời sống văn hóa.

Phụ nữ xã Trực Thái (Trực Ninh) phát triển nghề trồng nấm.
Phụ nữ xã Trực Thái (Trực Ninh) phát triển nghề trồng nấm.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các ban của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở về nội dung cuộc vận động, cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bằng nhiều hình thức, cách làm đa dạng, phong phú, cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa, ngày càng nâng cao về chất lượng, có quy mô sâu rộng, toàn diện và nội dung thiết thực, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Mặt trận Tổ quốc huyện còn chủ động xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung của cuộc vận động, trong đó chú trọng thực hiện nội dung “Đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa”; đồng thời lồng ghép nội dung chỉ đạo thực hiện quy ước xóm, tổ dân phố trong các văn bản hướng dẫn công tác Mặt trận và hướng dẫn thi đua khen thưởng hàng năm. Trên cơ sở đó, Ban công tác Mặt trận rà soát, xây dựng dự thảo quy ước theo mẫu của UBND huyện, tổ chức rà soát các nội dung của quy ước cũ; chắt lọc, lược bỏ các nội dung không còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới nhằm bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương; tham mưu với cấp ủy chi bộ họp lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên vào dự thảo quy ước. Sau khi quy ước của các thôn, xóm (tổ dân phố) được UBND huyện phê duyệt, các Ban công tác Mặt trận tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân; in sao gửi đến tất cả các hộ dân, tổ chức ký cam kết thực hiện. Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện quy ước với trọng tâm là thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhiều địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả tốt như các xã: Việt Hùng, Liêm Hải, Trực Nội, Trực Thuận, Trực Mỹ, Trực Chính… Nhờ đó, một số tập tục như ca kèn, khóc mướn, rải vàng mã trên đường, sử dụng nhiều vòng hoa phúng viếng... trong tổ chức việc tang; tục làm cỗ lấy phần, ăn cỗ lấy phần trong tiệc cưới cơ bản được loại bỏ. Cùng với đó, các lễ hội trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định, phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống của từng địa phương. Tình trạng tổ chức lễ hội linh đình, gây tốn kém tiền bạc, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông đã giảm hẳn. Các lễ hội chú trọng phần lễ nhằm tôn vinh các anh hùng dân tộc, thành hoàng làng, giáo dục truyền thống đoàn kết, xây dựng, bảo vệ đất nước cho nhân dân. Đồng thời, phần hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh, khôi phục và phục dựng các trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật truyền thống; giảm hiện tượng lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan, bói toán. Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức thành viên còn tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nội dung xây dựng đời sống văn hóa như: Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng môi trường văn hóa và các thiết chế văn hóa thể thao. Đặc biệt, việc xây dựng “Khu dân cư văn hóa” đã tập trung vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; phát triển kinh tế, giảm nghèo; huy động các nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Qua đó, người dân tích cực tham gia thực hiện, huy động được nội lực trong cộng đồng, tạo cho nông thôn diện mạo mới sáng - xanh - sạch - đẹp. 5 năm qua, nhân dân trong huyện đã hiến trên 300ha đất nông nghiệp, 10ha đất thổ canh, thổ cư; 65 nghìn ngày công và trên 240 tỷ đồng thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa đến tất cả người dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 46/46 cơ quan, 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. 363/391 (bằng 92,8%) khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Trực Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trong đó chú trọng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,