Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thanh tra

07:08, 07/08/2019

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành đã triển khai công tác theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Các cuộc thanh tra cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Hoạt động thanh tra đã có sự đổi mới, chú trọng thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm công vụ, thanh tra đột xuất, giảm thanh tra vụ việc. Các kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm qua thanh tra cơ bản chính xác, khách quan, kịp thời, đúng pháp luật, đã phát hiện nhiều sai phạm ở một số lĩnh vực, kiến nghị thu hồi tiền, tài sản, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh kiểm tra một cơ sở sản xuất giò chả tại xã Giao Yến (Giao Thuỷ).
Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh kiểm tra một cơ sở sản xuất giò chả tại xã Giao Yến (Giao Thuỷ).

Căn cứ các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành văn bản cụ thể hóa để chỉ đạo, quán triệt, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các sở triển khai thực hiện các quy định về công tác thanh tra, đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, thanh tra trách nhiệm, thanh tra công vụ; tăng cường thanh tra đột xuất, giảm thanh tra vụ việc, nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố để đảm bảo hoạt động thanh tra, kiểm tra không bị trùng lặp, chồng chéo về nội dung cũng như đối tượng thanh tra. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và thường xuyên, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của thanh tra các sở và thanh tra các huyện, thành phố; tổ chức tập huấn nghiệp vụ định kỳ cho lực lượng thanh tra viên trên địa bàn tỉnh; lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ trong các cuộc họp giao ban quý của toàn ngành, thường xuyên tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các vấn đề cụ thể, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của thanh tra. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo các sở đã quan tâm, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, xử lý, chấn chỉnh những sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra. Kết quả nhiều đơn vị được thanh tra đã tự nguyện khắc phục những sai phạm về kinh tế ngay trong quá trình thanh tra, kết quả thu hồi đối với các sai phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra của toàn ngành đạt trên 90%, trong đó Thanh tra tỉnh năm 2018 đạt 98,5%; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với những sai phạm cơ bản được các cơ quan, đơn vị kiểm điểm, làm rõ để xử lý theo quy định. Những nội dung chưa được các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành, cơ quan thanh tra các cấp thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện. Ðiểm nổi bật trong hoạt động thanh tra là đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành đã tổ chức các cuộc thanh tra đúng luật, đảm bảo nội dung, quy trình, đúng thời gian; kết luận thanh tra chính xác, khách quan, việc xử lý các sai phạm qua thanh tra được các cấp, ngành quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả... Từ năm 2016 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tổ chức 120 đoàn Thanh tra theo kế hoạch. Qua thanh tra phát hiện các sai phạm trên nhiều lĩnh vực với tổng số tiền sai phạm phải thu hồi trên 13 tỷ 795 triệu đồng; kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các sai phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 564 đoàn thanh tra theo kế hoạch, 17 đoàn Thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm, thiếu sót trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao của cá nhân, đơn vị, tổ chức. Từ những thiếu sót, tồn tại được nêu trong các kết luận thanh tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung sau kết luận thanh tra; đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, qua đó góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ðể nâng cao chất lượng công tác thanh tra, thời gian tới UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác thanh tra; tiếp tục đổi mới hơn nữa hoạt động thanh tra của Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra trách nhiệm của giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Thanh tra tỉnh tăng cường công tác kiểm tra tính chính xác, hợp pháp và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của thanh tra sở, thanh tra cấp huyện. Sớm ban hành quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong hoạt động thanh tra. Thực hiện nghiêm chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động thanh tra; hướng dẫn, kiểm tra các sở trong xây dựng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thanh tra theo quy định; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng công tác, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan Thanh tra với các cơ quan trong Khối Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy để trao đổi thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; với các ban của HÐND tỉnh trong việc trao đổi thông tin, đôn đốc giám sát việc thực hiện các kết luận của thanh tra, đặc biệt là các nội dung đã được giám sát, kiến nghị./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com