Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

08:08, 06/08/2019

Theo số liệu của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, đến hết tháng 6-2019 toàn tỉnh có 182.376 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 5.942 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 164.546 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 1.587.607 người tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ bao phủ 85,6% dân số). Tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 2.009,889 tỷ đồng (tăng 0,5% so với cùng kỳ 2018).

Cấp thuốc cho đối tượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế xã Xuân Kiên (Xuân Trường).
Cấp thuốc cho đối tượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế xã Xuân Kiên (Xuân Trường).

Đạt được kết quả trên, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đến người lao động, đơn vị sử dụng lao động, góp phần nâng cao nhận thức người dân về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm Xã hội các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nhất là các giải pháp phát triển đối tượng, thu hồi nợ đọng, khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi nguồn quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội các huyện, thành phố đã làm tốt công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; phối hợp với hệ thống Bưu điện từ tỉnh đến các địa phương tổ chức mạng lưới chi trả chế độ bảo hiểm xã hội thường xuyên, một lần và ngắn hạn cho các đối tượng đúng lịch từ ngày 3 đến ngày 10 hàng tháng. Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Bảo hiểm Xã hội các huyện, thành phố làm tốt việc quản lý đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt việc quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội; giải quyết kịp thời hồ sơ và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho đối tượng thụ hưởng. Tổng số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2019 là 2.552,555 tỷ đồng (tăng 205,390 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018); trong đó, số chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách Nhà nước là 864,994 tỷ đồng, số chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo là 1.352,934 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp là 33,029 tỷ đồng, bảo hiểm xã hội tự nguyện là 14,375 tỷ đồng…

Thực hiện Nghị định 44/NĐ-CP ngày 20-5-2019 của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng để chi trả cho các đối tượng đúng thời gian quy định. Cụ thể, số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tính đến ngày 30-6-2019 là 102.504 người, số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.234 người, số lượt người hưởng chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ là 41.047 lượt người. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thẩm định và xét duyệt 1.284 hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, 3.645 hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần; tiếp nhận và giải quyết 3.131 hồ sơ phát sinh tăng và 3.090 hồ sơ phát sinh giảm hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số đối tượng chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là: 12.197 lượt người, số tiền chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 32,845 tỷ đồng.

Thực hiện việc thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định số 146/NĐ-CP của Chính phủ, công tác giám định bảo hiểm y tế trong toàn ngành được triển khai và thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung). Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với 43 đơn vị; trong đó có 9 đơn vị tuyến tỉnh, 13 cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện, 16 phòng khám tư nhân và 5 trạm y tế cơ quan. Đặc biệt, nhiều nội dung trong hợp đồng được chú trọng như: Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh nhiễm HIV/AIDS; tổ chức thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với Bệnh viện Da liễu tỉnh, Phòng khám đa khoa Thái Thịnh; tăng cường phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn làm tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo chi đúng, chi đủ phí khám chữa bệnh; tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở khám, chữa bệnh có chi phí lớn để kiểm soát chi phí... Ước đến hết ngày 30-6-2019, toàn tỉnh có 1.477 nghìn lượt người khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng số tiền chi 584 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của ở một số địa phương còn nhiều khó khăn; thực trạng các doanh nghiệp nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế diễn biến phức tạp. Đến ngày 30-6-2019, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế gần 158 tỷ đồng; trong đó, nợ bảo hiểm xã hội 131,707 tỷ đồng; nợ bảo hiểm thất nghiệp 6,203 tỷ đồng; nợ bảo hiểm y tế 19,73 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm 2019, Bảo hiểm Xã hội tỉnh quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 88,5% dân số toàn tỉnh. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng thời gian quy định; hạn chế mức thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trong đó chú trọng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com