Xuân Trường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:01, Thứ Ba, 28/05/2019 (GMT+7)

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường đã đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó tập trung phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong công tác tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội, Phòng Y tế huyện xác định rõ những đối tượng cần tập trung mở rộng là học sinh, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động trong các doanh nghiệp; từ đó chú trọng tuyên truyền cho các nhóm đối tượng này tại cơ sở. Công tác phối hợp tuyên truyền giữa Bảo hiểm xã hội huyện với cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều đổi mới. Hình thức tuyên truyền được thể hiện phong phú, đa dạng trên hệ thống đài truyền thanh, đài phát thanh từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan, phát hành các ấn phẩm cũng được đơn vị chú trọng như: lắp đặt panô, treo biểu ngữ, băng rôn tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại các tuyến đường chính và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao hiểu biết và tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên, nhân dân. Trong đó, nội dung tuyên truyền gồm: vai trò của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; lợi ích của bảo hiểm y tế đối với người dân và cộng đồng; cách thức tham gia bảo hiểm y tế thông qua các đại lý thu bảo hiểm; chính sách ưu đãi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp… Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội huyện đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở; phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp cho hội viên phụ nữ, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Nội dung các đợt tuyên truyền gồm: thủ tục và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; chế độ hưu trí đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở các xã, thị trấn; quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, mức đóng khi tham gia, mức giảm trừ khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; quy định về tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh cho đối tượng không có thẻ Bảo hiểm y tế; những vướng mắc trong quá trình khám, chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế; cung cấp tờ rơi về bảo hiểm y tế hộ gia đình, tài liệu về Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội tới người dân… Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Việc tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm y tế đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, nhất là với nhóm người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi. Chính sách bảo hiểm y tế cũng đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên y tế trong thực hiện các quy chế chuyên môn. Công tác phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ở 20 xã, thị trấn trong huyện đạt mục tiêu đề ra. Đến cuối tháng 4-2019, toàn huyện có 135.696/167.142 người dân tham gia bảo hiểm y tế (đạt tỷ lệ 81,35%); trong đó 14.574 hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; 25.364 học sinh tham gia bảo hiểm y tế và 62.102 người có thẻ bảo hiểm y tế khác. Toàn huyện đã đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội huyện đạt gần 45 tỷ 250 triệu đồng với 6.949 người tham gia bảo hiểm xã hội, 122.942 người tham gia bảo hiểm y tế, 5.727 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đồng bộ, đa dạng về phương thức và nội dung, phù hợp với từng nhóm đối tượng; trong đó, chú trọng đến các đối tượng chính sách, người nghèo, người có công. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng, ban và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Khánh Dũng

,
,
.
,
,
,
,