Vụ Bản thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
Cập nhật lúc08:37, Thứ Tư, 03/04/2019 (GMT+7)

Đến tháng 3-2019, với 94% dân số tham gia bảo hiểm y tế, năm 2018, xã Liên Minh (Vụ Bản) là đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong công tác bảo hiểm y tế. Ðạt được kết quả trên, Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân xã Liên Minh đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trọng tâm là công tác kê khai, quản lý và phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình. Xã thành lập Ban chỉ đạo, lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, thống kê chính xác tình hình dân số, xác định số người đang tham gia bảo hiểm y tế thuộc các nhóm đối tượng, số người chưa tham gia bảo hiểm y tế có giải pháp phát triển đối tượng; tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi. Ðến tháng 3-2019, toàn xã có 8.226 người và 1.258 học sinh tham gia bảo hiểm y tế; gần 700 người thuộc đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, thân nhân quân đội, công an được cấp bảo hiểm y tế và 4.691 người được cấp bảo hiểm y tế các hình thức. Việc thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

Ðồng chí Lương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản cho biết: Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, Huyện ủy đã ban hành các văn bản về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế; UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch về việc thực hiện “Ðề án thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020” của huyện và giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế cụ thể cho các xã, thị trấn. Năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức hơn 40 hội nghị đối thoại chính sách bảo hiểm y tế tại 18 xã, thị trấn, cung cấp hàng nghìn tờ tuyên truyền bảo hiểm y tế hộ gia đình, tài liệu về Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi tới nhân dân; tổ chức tập huấn về công tác thu bảo hiểm y tế cho 46 đại lý trên địa bàn. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện xây dựng, triển khai hiệu quả công tác nâng cao chất lượng khám, điều trị tại 18 trạm y tế xã, thị trấn và các cơ sở khám, chữa bệnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo công khai, minh bạch. Mạng lưới y tế trong huyện được củng cố, phát triển cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến tháng 3-2019, số người tham gia bảo hiểm y tế ở Vụ Bản đạt 88,29%; có 10% xã đạt trên 85,5%; toàn huyện có 115.646 người có thẻ bảo hiểm y tế; 24.371 hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (cao nhất tỉnh). Trong các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nhiều năm liền huyện Vụ Bản dẫn đầu tỉnh về công tác phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Toàn huyện hiện có trên 20 nghìn học sinh có thẻ bảo hiểm y tế; 100% các cơ sở giáo dục trong huyện đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế. Nhiều xã như: Minh Tân, Hiển Khánh, Kim Thái, Quang Trung, Vĩnh Hào, Tân Khánh, Cộng Hòa… đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Ðể đạt được tỷ lệ cao, ngay từ đầu năm học, Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện thực hiện các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế; đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí thi đua đối với các nhà trường; các trường đạt chuẩn quốc gia phải có 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm Xã hội huyện phối hợp với 18 xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng tiếp cận đầy đủ với thông tin cơ bản về chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi hưởng.

Năm 2019, huyện Vụ Bản phấn đấu phát triển thêm 1.410 thẻ bảo hiểm y tế, đạt 90% số dân tham gia bảo hiểm y tế. Ðể thực hiện mục tiêu đề ra, huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về bảo hiểm y tế. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới cung ứng dịch vụ thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Bảo hiểm Xã hội huyện tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Củng cố đội ngũ nhân viên tại 46 đại lý thu bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn./.

Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,