Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Cập nhật lúc08:16, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)

Tính đến nay huyện Hải Hậu có 217.547 người tham gia BHYT, trong đó cả 35 xã, thị trấn đều đạt và vượt chỉ tiêu về độ bao phủ BHYT toàn dân trong xây dựng NTM; có 26.992 hộ gia đình tham gia BHYT; 38.359 HSSV có thẻ BHYT và 107.525 người có thẻ BHYT khác. Đạt được kết quả trên, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong các tầng lớp nhân dân. Chất lượng dịch vụ y tế và công tác thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được cải thiện thông qua cải cách thủ tục hành chính trong KCB BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai nhiều kỹ thuật y tế cao, chuyên sâu, có chất lượng. Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên, phụ nữ hiểu rõ mục đích, quyền lợi khi tham gia BHYT, gắn trách nhiệm cá nhân với gia đình, người thân và cộng đồng xã hội; tích cực tham gia BHYT hộ gia đình, vận động hội viên phụ nữ các vùng nông thôn khó khăn tích cực tham gia BHYT để khám chữa bệnh khi ốm đau, thai sản; đồng thời nhân rộng mô hình “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT” và thống nhất cách thức, phương pháp quản lý nguồn tiết kiệm để mua thẻ BHYT cho hội viên các chi Hội Phụ nữ trong toàn huyện đảm bảo tính bền vững, đạt hiệu quả. Nhiều xã đạt và vượt chỉ tiêu về tiêu chí độ bao phủ BHYT trong xây dựng NTM như: Hải Bắc (91%), Hải Đường (89%), Hải Quang (90%), Hải Long (93%), Hải Hà (87%), Hải Hưng (86%), Hải Thanh (94%), Thị trấn Cồn (87%)... Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, hướng tới thực hiện bền vững lộ trình BHYT toàn dân, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 01; UBND huyện xây dựng, thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Đến nay cả 35 xã, thị trấn trên địa bàn đã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã, thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khoẻ ban đầu, y tế dự phòng và KCB. Các đối tượng chính sách, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, đảm bảo công bằng trong KCB. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. 

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại xã Xuân Trung (Xuân Trường).
Đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại xã Xuân Trung (Xuân Trường).

Theo số liệu của BHXH tỉnh, trong 7 tháng năm 2018, toàn tỉnh có 1.529.013 người tham gia BHYT (đạt gần 83% dân số toàn tỉnh). Trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý tập hợp thông tin về đơn vị cá nhân nộp thuế, nộp BHXH; phối hợp thanh tra việc trốn đóng BHXH; hợp tác với các ngân hàng thương mại trong công tác thu; thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BHXH Việt Nam trong việc giảm thủ tục, thời gian thực hiện thủ tục thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN từ đầu năm đến nay đạt 45% kế hoạch được giao. BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; gắn công tác thu nộp của đơn vị sử dụng lao động với việc giải quyết chế độ cho người lao động. Tổ chức xuống các đơn vị có số nợ từ 1 tháng trở lên để đôn đốc thu nợ và ký biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị có số nợ từ 3 tháng trở lên. Hằng tháng BHXH tỉnh gửi danh sách những đơn vị nợ đọng tiền BHXH từ 3 tháng trở lên thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng được BHXH tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Số lượng sổ BHXH cấp cho người lao động tham gia BHXH đến tháng 7-2018 là 31.083 sổ, tăng 11.155 sổ so với 6 tháng năm 2017. Số lượng thẻ BHYT đã cấp cho đối tượng là 833.454 thẻ, tăng 439.875 so với 6 tháng năm 2017. Đến nay, BHXH tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao sổ cho người lao động (đạt gần 97% kế hoạch). Công tác giải quyết các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo. Công tác thẩm định xét duyệt các chế độ BHXH ngắn hạn luôn được thực hiện đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động, các đơn vị sử dụng lao động đến liên hệ làm việc được dễ dàng, nhanh gọn, đúng thời gian. Đến nay số người hưởng chế độ BHXH trong toàn tỉnh là 102.100 người. Công tác giám định BHYT tiếp tục được triển khai và thực hiện theo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 105/NĐ-CP; Thông tư số 41/TTLT-BYT-BTC; Thông tư số 40/TT-BYT. Ngay từ đầu năm BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện việc ký kết hợp đồng KCB BHYT năm 2018, thanh lý hợp đồng KCB BHYT năm 2017 với 32 cơ sở KCB trong toàn tỉnh đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi. BHXH tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB trên địa bàn làm tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ chi phí KCB; tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở KCB BHYT, chú trọng công tác kiểm tra các cơ sở KCB có chi phí lớn và kiểm tra chéo giữa các bệnh viện để kiểm soát chi phí; chỉ đạo các giám định viên kiểm tra bệnh nhân nội trú và giám sát chặt chẽ chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB. Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế kiểm soát chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB theo cảnh báo từ hệ thống giám định điện tử. Tính đến 1-7-2018, toàn tỉnh có 1,3 triệu lượt người khám, điều trị tại các cơ sở KCB trong tỉnh, với tổng số tiền KCB BHYT là 546,800 tỷ đồng, bằng 57% dự toán chi KCB năm 2018.

Những tháng cuối năm 2018, BHXH tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao; phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87% dân số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; trong đó chú trọng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định, hạn chế thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH. Duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho các đối tượng đảm bảo an toàn tiền mặt. Tăng cường quản lý đối tượng hưởng BHXH; thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác KCB-BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở y tế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./. 

Bài và ảnh: Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,