Mỹ Lộc tăng cường quản lý an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp
Cập nhật lúc08:21, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Trên địa bàn huyện Mỹ Lộc hiện có 48 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 5.000 lao động địa phương. Xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, những năm qua, huyện Mỹ Lộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

Cty CP Thương mại Chiềng Mai, xã Mỹ Phúc thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động.
Cty CP Thương mại Chiềng Mai, xã Mỹ Phúc thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ của huyện đều xây dựng kế hoạch hoạt động; chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tổ chức đợt cao điểm vào Tháng hành động về ATVSLĐ. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Đài phát huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện ATVSLĐ, PCCN đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác bảo đảm ATVSLĐ, PCCN; về chủ đề, các hoạt động của Tháng hành động ATVSLĐ; phản ánh các tập thể, cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt công tác ATVSLĐ. Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin chăng treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền về Tháng hành động ATVSLĐ ở những khu vực trọng điểm; hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở những vị trí dễ quan sát tại nơi sản xuất nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp về pháp luật lao động cho trên 4.000 người sử dụng lao động, người lao động. Cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tranh, áp phích tuyên truyền về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động. Qua tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về ATVSLĐ, PCCN của người sử dụng lao động và người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, có yêu cầu cao về ATVSLĐ, PCCN đều thành lập Hội đồng bảo hộ lao động hoặc bộ phận ATVSLĐ; xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các bộ phận sản xuất, kinh doanh, hoạt động nền nếp theo nội quy, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người lao động thực hiện ATVSLĐ, đặc biệt là quy trình vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên tuyên truyền công tác ATVSLĐ phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… cho người lao động, đồng thời quan tâm, đầu tư, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn thiết bị, nhà xưởng, PCCN, xử lý khói bụi, khí thải, nước thải, tiếng ồn…; tổ chức hệ thống y tế cơ sở chăm lo sức khỏe người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm, tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho người lao động. Để hỗ trợ các doanh nghiệp hằng năm, Ban chỉ đạo ATVSLĐ huyện tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động. Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã tổ chức huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho 60 người là lãnh đạo doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ, lao động làm các công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp; 1 lớp tập huấn công tác ATVSLĐ, PCCN cho hơn 50 người sử dụng lao động về kiến thức, các biện pháp, kỹ năng thực hiện ATVSLĐ. Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với Công an huyện, BHXH, LĐLĐ, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, PCCN, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ, PCCN; kịp thời xử lý, khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các đơn vị và hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, phát hiện, khắc phục những tồn tại trong công tác ATVSLĐ, PCCN. Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về thực hiện công tác ATVSLĐ tại 6 doanh nghiệp gồm: Cơ sở sản xuất dép Hải Yến, cơ sở sản xuất dép Trang Anh (xã Mỹ Hưng); Cty May Trường Phúc, cơ sở sản xuất bánh kẹo Toàn Mỹ (xã Mỹ Thịnh); cơ sở sản xuất dép Sơn Tùng (Thị trấn Mỹ Lộc) và Cty Bao bì Quốc Hưng (xã Mỹ Hưng). Qua kiểm tra, các doanh nghiệp đều cơ bản thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và chấp hành các quy định của Luật ATVSLĐ. Khi lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đều đề ra các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đều xây dựng và yêu cầu người lao động thực hiện nội quy lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị, biện pháp làm việc an toàn, nhất là đối với các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Cả 6 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đều thực hiện quan trắc môi trường lao động. Cũng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện 7 nguy cơ tiềm ẩn rủi ro và đã yêu cầu, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khắc phục kịp thời. 

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 với chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, huyện Mỹ Lộc chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện ATVSLĐ của doanh nghiệp và người lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường đầu tư các trang thiết bị an toàn; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Thường xuyên tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động và tự kiểm tra, nâng cao công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ./. 

Bài và ảnh: Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,